KAPCSOLAT
1052 Budapest Kristóf tér 7-8.
1364 Budapest, Pf. 349
429-1050, 429-1051
429-1055
booking.ticket@hunair.hu

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

2007 december 20 éjféltől a közúti és 2008 március 31-től a légihatárokon is Magyarország is tagja lett az 1995-ben Schengenben létrejött u.n. Schengeni övezetnek. Ennek következtében 2007 dec 20-tól megszűnt a határellenőrzés a magyar-szlovák, magyar-osztrák és a magyar-szlovén határon, fokozottabbá vált viszont a magyar-román, magyar-ukrán és magyar-horvát határokon. A Schengeni övezet nem esik egybe az EU földrajzi határaival.

A Schengeni övezet tagállamai az alábbiak: Austria, Belgium, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lengyelország, Luxemburg, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

Nem tagja a Schengeni övezetnek: Nagy-Britannia, Irország, Románia, Bulgária, Ciprus.

 

A Schengeni övezetben a tagállamok között szabadon, mindenféle ellenőrzés nélkül lehet átjárni. Ugyanakkor a tagállamok területén bármikor ellenőrizhetik a helyi rendőri szervek a személyazonosságot, amelyet személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet igazolni. A magyar jogositvány nem elegendő a személyazonosság igazolására Magyarország területén kivül, illetve határátlépéskor.

A Ferihegyi repülőtéren történő határátlépésnél a schengeni övezetbe nincs határellenőrzés, mig a schengeni övezetet továbbra is csak érvényes útlevéllel lehet elhagyni. Bármelyik (A vagy B) terminálon történt a Skycourtba való belépés  és járatra jelentkezés, a kapukhoz az alábbiak szerint kell mennI: 

2A Terminál : - schengeni terminál: Azok az utasok akik - állampolgárságtól függetlenül - schengeni tagállamból schengeni tagállamba repülnek és közben nem szakitják meg útjukat nem schengeni tagállamban: azaz schengeni határt nem lépnek át: a 2A TERNMINÁL-n kell becsekkolniuk. Számukra nincsen határellenőrzést, vámvizsgálat. Ennek ellenére az útiokmányt bármely schengeni tagállam területén bármikor kérhetik a hatóságok felmutatni.

2B Terminál: - nem schengeni terminál: Mindenki, aki nem schengeni tagállamba utazik, vagy ott megszakitja utazását: 2B TERMINÁL: Határ és vámellenőrzésen esnek át a repülőtéren. A nem Schengeni de EU-tagállamokba továbbra is személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel lehet belépni. Svájcba légiúton történő belépéshez 2009 március 29-ig továbbra is érvényes útlevélre van szükség.

 

A pénzmosás elleni uniós irányelvet kiegészítő szabályozás szerint nyilatkozatot kell tennie az Európai Unió területére lépő, vagy onnan távozó utazónak, ha tízezer eurót meghaladó összegű készpénzt, vagy készpénzre váltható pénzhelyettesitő eszközt (kötvény, részvény, utazási csekk) tart magánál. Ha valaki nem tesz nyilatkozatot vagy hamis adatokat tüntet fel, a készpénzt lefoglalhatják vagy visszatarthatják, és más szankciókat is hozhatnak ellene. A vámhatóságokat az új szabályozás felhatalmazza, hogy ellenőrizzék az utazókat és csomagjaikat a náluk található készpénzmennyiség meghatározása érdekében. Ha bebizonyosodik, hogy pénzmosásról vagy terrorcselekmény finanszírozásáról van szó, a tagországoknak értesíteniük kell a többi EU-tagállamot is. A bizottsági illetékesek arra is felhívták a figyelmet, hogy bizonyos EU-tagállamokban léteznek emellett külön ellenőrzési és nyilatkozattételi előírások az unión belüli készpénzforgalomra, és ezeket ugyancsak alkalmazni kell az új uniós szabályozás mellett. (MTI 2007 június 15)

 

Az Európai Bizottság 2006 november 6-i hatállyal új egységes repülésbiztonsági szabályokat fogadott el a fedélzetre vihető kézipoggyászokkal kapcsolatosan. A szabályok minden európai uniós repülőtérről induló járatra vonatkoznak függetlenül úticéljuktól és az üzemeltető légitársaságtól.

1/ Új speciális szabály: Csak 100 ml-esnél kisebb kiszerelésben vihető a biztonsági ellenőrző pontokon túl, igy értelemszerően a fedélzetre semmilyen folyékony, gél, zselé, paszta, krém állagú anyag (pl . fogkrém, hajzselé, aerosolok, kölnik stb). A 100 ml-esnél kisebb folyadékot, zselét, gélt stb tartalmazó konténereket átlátszó, zárható, 1 liternél kisebb űrtartalmú műanyag zacskóba kell helyezni. A zacskó tartalmazhat több 100 ml-t nem meghaladó konténert, de a zacskót be kell tudni zárni. Utasonként csak egy műanyag zacskó vihető a fedélzetre. A biztonsági ellenőrzésre a zacskót ki kell venni a kézipoggyászból és külön kell átvilágittatni. Csak újra teljesen visszazárható zacskó vihető a fedélzetre (pl standard mélyhűtő tasak,stb) A zacskók beszerzése az utasok kötelessége, és javasolt, hog yaz utasok már otthon a kézipoggyász csomagolásakor a fedélzetre szánt 100 ml-nél nem nagyobb konténereket ebben helyezzék el. Az utazás ideje altt szükséges mennyiségű gyógyszerekkel és táplálék-kiegészítőkl (pl. bébiétel) felvihetők a fedélzetre. Ellenőrzéskor ezeket is ki kell venni a kézipoggyászból és külön kell átvilágitani.

2/ Vámmentes áruk: Az utas fedélzetre viheti azokat a bontatlan likőröket és kozmetikumokat, amelyeket a járat napján vásárolt valamely valamely repülőgép fedélzetén, vagy valamely európai uniós repülőtéren az ellenörző pont után. Az igy vásárolt termékeket a a fizetést követően bolt személyzete által lezárt és lepecsételt műanyag zacskóba kell csomagolni.A vásárlás napját és helyét igazoló blokkot a műanyag zacskóban oly módon kell elhelyezni, hogy a pecsét megbontása nélkül ellenőrizhető (olvasható) legyen. Ez az eljárás lehetővé teszi a vámmentes áruk megvásárlását abban az esetben is, ha a biztonsági ellenőrzés közvetlenül a beszálló kapu előtt történik, illetve ha a vásárlást követően másik repülőtéren az EU-n belül átszállásra kerül sor. A csomagolás és a pecsét rajta a végső célállomás eléréséig nem bontható meg.

Az amerikai pontokra utazókra továbbra is az eddigi szigorúbb speciális biztonsági szabályok vonatkoznak.

 

 

Amennyiben  Ön járatát az indulástól számított 14 napon belül törölték, vagy több, mint 3 órát késett, vagy túlkönyvelés

miatt lemaradt a járatról és úgy érzi, hogy a lentiek alapján kártérítés járna Önnek, forduljon bizalommal irodánkhoz!

 

Az utasok jogai az Európai Unióban (Regulation (EC) No 261/2004, amelyet az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2004 február 11-én hoztak és

2005 február 17-én lépett hatályba)

Az Európai Unió megalkotta a menetrendszerű járatok vonatkozásában az utasok jogait és azok betartatására törekszik. Az új szabályozás kibőviti a jogokat élvező utasok körét és az Európai Unióbeli repülőtérről induló utasokon felül minden olyan járat utasaira kiterjesztik az utas jogokat azokra a harmadik országbeli utasokra, akik az Európai Unióban bejegyzett fuvarozó járatán 3. országbeli pontról uniós tagországba utaznak, kivéve, ha az utasok a 3. országban hasonló jogokat élveznek (pl USA). Az EU 00800 67891011-es számon, az Europe Direct ingyenes vonalán minden helyzetben tanácsot kaphat, hogy mit érdemes és lehet tenni.

I/ A beszállás megtagadása, járattörlés

Ha megtagadják Öntől a beszállást, vagy járatát törlik, a járatot működtető légitársaságnak pénzbeli kártalanitást, valamint segitségnyújtást kell biztositania Önnek. Ezek a jogok bármilyen járatra vonatkoznak, beleértve a charter járatokat is, amennyiben Ön bejelentkezik (check-in) a járatra, amely

 • az EU valamely repülőteréről indul, vagy
 • az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kivülről és a járatot EU-beli légitársaság mőködteti.

A beszállás megtagadása

Amennyiben az utasok száma meghaladja a rendelkezésre álló ülőhelyekét, a légitársaságnak először önként jelentkezőket kell felkérnie, hogy azok - megállapodás szerinti juttatások ellenében - adják fel helyüket. E juttatások tartalmazzák a jegyár visszatéritésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiinduló pontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára. Ha Ön nem tartozik az ülőhelyüket önként átadók közé, a légitársaságnak a következő összegű kártéritést kell fizetnie Önnek:

 • 1500 km-nél rövidebb járat esetén 250 EURO
 • 1500 km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat, vagy egyéb 1500 és 3500 Km közötti járat esetén 400 EURO
 • az EU-n kivüli 3.500 km-t meghaladó járat esetén 600 EURO

A kártérités a felére csökkenthető, ha a késés a fenti esetekben nem több mint két, három, illetve négy óránál. A légitársaságnak továbbá a következő ellátást kell nyújtania Önnek:

 • a jegyár visszatéritésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel eljusson úticéljára,
 • élelmiszert és üditőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget.

I/Járattörlés

Ha az Ön járatát törlik, a járatot működtető légitársaság a következőket köteles nyújtani Önnek:

- a jegyár visszatéritésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiinduló pontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel jusson el úti céljára,

- élelmiszert és üditőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget.

A légitársaság a beszállás megtagadásánal emlitettel azonos mértékő kártérités megfizetésére köteles, kivéve, ha idejében ( az indulás napjától számított 14 napon kívül) értesitette az utasokat, és más közlekedési lehetőséget biztositott számukra, amellyel az eredetileg tervezettel megközelitőleg azonos időben érkeztek úti céljukra. A kártalanitás vagy visszatérités történhet készpénzben, banki átutalással, vagy csekkel, valamint - ha Ön ehhez irásos hozzájárulását adja - utazási utalványok formájában is. A kifizetésnek hét napon belül kell megtörténnie. Ha Ön nem részesül jogainak megfelelő elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot működtető légitársaságnál.

 

II/ Jelentős tartamú késés Azonnali segitségnyújtás valamennyi járat esetében, beleértve a charterjáratokat is, amennyiben Ön idejében bejelentkezik (check-in) a járatra, amely - az EU valamely repülőteréről indul, vagy -az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kivülről és a járatot EU-beli légitársaság működteti, továbbá a járatot működtető légitársaság

- két óra vagy annál hosszabb késére számit 1.500 km -nél rövidebb járat esetén,

- három óra, vagy annál hosszabb késésre számit 1.500 km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat, vagy egyéb, 1.500 km és 3.500 km közötti járat esetében,

- négy óra vagy annál hosszabb késésre számit az EU-n kivüli 3.500 km-nél hosszabb járat esetén,

a légitársaságnak élelmiszert és üditőket, továbbá ha szükséges szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget kell biztositania Önnek.

Ha a késés öt óra vagy annál hosszabb, a légitársaság fel kell hogy ajánlja a jegyár visszatéritésének lehetőségét is (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára).

Amennyiben a légitársaság az eredeti jegyben foglaltnál magasabb foglalási osztályon nyújt ja a szolgáltatást, a különbözetet nem kérheti.

Amennyiben a légitársaág az eredetinél alacsonyabb foglalási osztályon nyújtja a szolgáltatást akkor az utas az alábbi kártéritésre jogosult:

- az 1500 km-nél nem hosszabb járatok esetében a jegy árának 30%-a

- az 1500 -3500 Km közötti Európai Unión belüli  járatok esetében a jegy árának 50%-a

- minden más esetben a jegy árának 75%-a

 

Ha Ön nem részesül jogainak megfelelő elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot működtető légitársaságnál.

Későbbi kárigények Amennyiben a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság felelős egy járat késéséért., Ön az ebből eredő kárait illetően kárigénnyel léphet fel. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön birósághoz fordulhat. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel fuvarozási szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

III/ Poggyász Ön legfeljebb 1.000 SDR összegő kártéritéssel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán kár éri amiatt, hogy megsemmisül, megsérül, elvész, vagy késve érkezik meg a poggyásza. Ha a légitársaság nem ért egyet a követelésével, Ön birósághoz fordulhat. A feladott poggyász károsodásável kapcsolatos igényét irásban kell benyújtania a poggyász átvételét követő hét, a késve érkező poggyász esetében pedig az átvételt követő huszonnégy napon beül. A határidő jogvesztő. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel fuvarozási szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

IV / Baleseti sérülés, haláleset Ön kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán bekövetkezett baleseti sérüólés, vagy haláleset következtében kárt szenved. Sűrgős anyagi szükségletei fedezésére jogában áll előleget kérnie. Ha a légitársaság nem ért egyet az Ön követelésével birósághoz fordulhat. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel fuvarozási szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

V/ Szervezett társasutazások A fenti jogokon kivül kárigénnyel léphet fel az utazási irodánál, ha az - az uticéltól függetlenül - nem nyújtja az EU-n belül kötött megállapodás szerinti szolgáltatásokat. Ezek a jogok a meghirdetett utazás szerinti járat igénybevételének meghiúsulására is vonatkoznak. Ezenkivül, ha az utazási iroda által meghirdetett szolgáltatások jelentős része meghiúsul, az utazási iroda köteles segitséget nyújtani, valamint - további költség felszámolása nélkül - más megfelelő intézkedéseket tenni, beleértve az utazást is.

 

Az utasjogok kikényszeritése: Amennyiben feltiek szerint az Ön jogai sérülnek, az alábbi lépésket teheti meg:

1/ először forduljon ahhoz a légitársasághoz, amellyel fuvarozási szerződése létrejött

2/ Ha 1. pont eredménytelen, forduljon a nemzeti hatósághoz: Polgári Légiközlekedési Hatóság Magyarországon. Amennyiben járata Eu tagállamból indul, panaszát ott tegye meg. Amennyiben EU-n kivüli pontról, annak az EU-beli országnak a hatóságához forduljon, amelyben a fuvarozónak a működési engedélyét kiadták.

Az illetékes nemzeti hatóság elérhetőségeit az ingyenesen hivható Europe Direct vonalon tudhatja meg: 00 800 67891011- amely a hazai vezetékes számokról ingyenesen hívható, a mobilhívásért viszont fizetni kell - vagy érdeklődhet emailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

Értesitheti az Európai Bizottságot is panaszáról: B-1049 Brüsszel, email Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.   fax: 32-2-2991015,

 

 

Járattörlésekről foglalt állást az Európai Fogyasztói Központ

Az Európai Fogyasztói Központ az elmúlt hetekben számos hírt hallott a légijáratok technikai okok miatt történő késéséről, amelyek következtében több járat utasai több órát várakoztak, egy párizsi gép utasai pedig csak két nappal később jöhettek haza. A várakozás oka: az utasoknak a voucheren és a jegyár visszatérítésén kívül felajánlották, hogy a következő járattal induljanak vissza Budapestre, a társaság következő járata viszont csak két nappal később indult.

 

Az Európai Fogyasztói Központ hangsúlyozza: a jogszabályból kiindulva a járat törlésekor a cégnek nem a saját legközelebbi járatára, hanem bármely cégnek a lehető leghamarabb induló repülőgépére kellene a jegyet átfoglalnia. Morvay György, az Európai Fogyasztói Központ Magyarország (EFK) igazgatója leszögezi, nem fair eljárás, hogy egy cég a szerdai járat helyett saját pénteki gépére ajánl fel jegyet.

A fapados társaságnál megvásárolt és a legközelebbi induló járatra foglalt jegy ára között természetesen különbség lehet, a cégnek azonban meg kell térítenie ezt a különbözetet. Az EFK igazgatója emlékeztetett arra, hogy az Európai Bíróság egy 2008-as döntése megerősíti az Európai Unión belül a légi fuvarozásra vonatkozó jogszabályt, miszerint a társaságok csak akkor mentesülnek a kártérítési kötelezettség alól, ha a járatot olyan rendkívüli körülmények miatti törlik, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. A műszaki hibák nem tekinthetőek rendkívülinek csak azért, mert gyakran fordulnak elő. Az üzemeltető légifuvarozó akkor nem köteles kártalanítást fizetni, ha a járattörlésről időben értesítette az utasokat, vagy bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. (2009 április23)

 

Jogerős itélet az utasjogok kapcsán

A Luxemburgi Európai Biróság 2006 január 10-én elutasitotta a hagyományos légitársaságokat tömöritő IATA (International Air Tarffic Association) és az Európai Fapados Légitársaságok Szövetsége közös az Egyesült Királyság Legfelsőbb Biróságához 2005 szeptemberében benyújtott, a légiutasok jogainak egységes európai szabályozását tartalmazó 2005 február 17-én életbe lépett közös EU Parlamenti és Bizottsági határozat felfüggesztését kérő keresetet.

A Biróság - mivel a jogvita Eu-s jogszabályt érint - a döntéshez a Luxemburgi Európai Biróság állásfoglalásást kérte, ezt követően a perben kötelező érvényű az EK Biróságára nézve. A légitársaságok a kompenzációt "túlzott mértékűnek" és az "arányosság elvét" sértőnek itélik meg, véleményük szerint a többi közlekedési ággal szemben diszkriminálja a légiközlekedést, olyan tényezők esetében is a légitársaságot súlytja, amelyek - pl időjárás, légiirányitás stb - amelykre légitársaságoknak nincs befolyásolási lehetősége. A Luxemburgi Európai Biróság Itélete kimondja, hogy a határozat "összeegyeztethető a Montreali Egyezménnyel és nem sérti meg az arányosság elvét." A Luxemburgi Európai Biróság Itélete szerint a kár, amit az utasok a késések, a túlbukkolások és a járattörlések miatt szenvednek el független a légitársaságok árképzési politikájától. Az Itélet szerint a kompenzáció mértéke nem túlzott, a Biróság elutasitotta, hogy a kompenzáció a légiközlekedés diszkriminációját jelentené a többi közlekedési ágazattal szemben. Az Itélettel szemben fellebbezésnek helye nincs, ugyanakkor a Fapados Légitársaságok Szövetsége szerint a nemzeti biróságokon születhet eltérő itélet. A jogszabályt eredetileg azért alkották meg, hogy visszatartsák a légitársaságokat a túlbukkolásoktól és egy év múlva felülvizsgálja az EU, és a fapados légitáraságok szövetsége törekedni fog arra, hogy figyelembe vegyék a légitársaságoktól független tényezőket, illetve, hogy a kompenzáció egy részét a légiforgalmi irányitásra terheljék.

 

Az indulás vagy érkezés helyén is perelhető a légitársaság

Az Európai Unión belüli bármely repülőjárat utasai járattörlés esetén az átalány-kártérítés iránti kérelmüket előterjeszthetik akár a repülőgép indulási, akár az érkezési helye szerinti bíróságon, az Európai Bíróság csütörtöki ítélete szerint. A luxembourgi Európai Biróság C-204/08. sz. ügyben hozott ítélete - amely egy Rehder nevű német utasnak a lett Air Baltic légitársasággal folytatott pere kapcsán ítélkezett - úgy foglalt állást, hogy a joghatósággal rendelkező bíróság kiválasztásának tekintetében sem a járatot üzemeltető társaság székhelye, sem a légi szállítási szerződés megkötésének helye nem meghatározó. (MTI)

 

Értesitheti az Európai Bizottságot is panaszáról: B-1049 Brüsszel, fax: 32-2-2991015, email Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 

2007 július 26-tól uniós jogszabály biztosítja a mozgáskorlátozott, vagy más módon segítségre szoruló légiutasok jogait. A légitársaságok és az utazási irodák csak megfelel?en indokolt biztonsági megfontolásból tagadhatják meg t?lük az utazást. Az Európai Bizottság szerint ez véget vet az eddigi, ?általában nem szándékos? hátrányos megkülönböztetés gyakorlatának. Egyúttal ingyenes segítségre lesznek jogosultak a rászorulók minden uniós repül?téren. Ha sérelmüket a társaság vagy a reptér nem orvosolja, jogukban áll, hogy az esélyegyenl?séget biztosító, az EU által jóváhagyott tagállami hatósághoz forduljanak. Ám kérdés, hogy Magyarországon mit tehetnek egyel?re, ugyanis a brüsszeli listán hazánk neve mellett szerdán még üres volt ez a rubrika.

2008 augusztus 1-t?l újabbakkal b?vülnek majd a rászorulók jogai. A repülőgép fedélzetén is jogosultak lesznek ingyenes segítségre, beleértve a kerekesszék vagy vakvezet? kutya díjmentes használatát.

 

A kutyák, macskák és vadászgörények országok tagállamok közötti szállítására kidolgozott uniós irányelv 2005. október 1-jétől hatályos Magyarországon.

Védőoltások: 1 hónapnál régebbieknek és 1 évnél fiatalabbaknak kell lenniük az utazáskor. Erről az igazolást állatorvosnak kell kiállitania. 3 hónapnál fiatalabb kutyák esetében nincs szükség oltási könyvre.

Az Európai Unió tagállamaiban 2004. október 1-jéig a kutyákat, a macskákat és a vadászgörényeket az eddigi rendelkezések betartásával lehet szállítani. Az Európai Parlament és a Tanács 998/2003 (EK) számú rendeletében az EU egységes, uniós szintű szabályozást fogadott el a kedvtelésb?l tartott állatok, azon belül nevezetesen a kutyák, macskák és vadászgörények nem kereskedelmi célú szállítására.
A rendelet szerint az ilyen állatokkal utazó tulajdonosok a korábbi tagállami szint? és sokszor egymástól eltérő szabályozás helyett a jöv?ben az egész Unióban azonos feltételekkel utazhatnak, továbbá EU-n kívüli országokból is azonos feltételekkel léphetnek be vagy térhetnek onnan vissza. A rendelkezés célja a veszettség terjedésének megakadályozása
A rendelet néhány új kötelezettséget is ró a tulajdonosokra. Ezek közül a legfontosabbak, hogy bevezette az egységes európai állatútlevél (ún. pet passport) fogalmát és használatát, megköveteli az állatok azonositására alkalmas állandó jelölését (tetoválás vagy mikrochip), illetve speciális feltételekhez köti az állatok importját és/vagy visszaléptetését veszettség szempontjából kedvez?tlen státuszú országokból. Mindössze a veszettségt?l hivatalosan mentes Egyesült Királyságba , Írországba, Svédországba és Máltára utazók részére élnek továbbra is szigorúbb, speciális követelmények. Az állatútlevél ugyanis csak abban az esetben váltja ki a kötelező 6 hónapos karantént ezekben az országokban, ha tartalmaz egy un anitestteszt igazolást - azaz az állat véréből egy arra felhatalmazott laboratórium által három hónapnál nem régebben vett mintán elvégzett olyan vizsgálat igazolását, amely bizonyitja, hogy az állat valóban megkapta a veszettség elleni oltást, és az állatban kialakult a védettség.

Magyarországon a FVM az állatútlevelek kiállitásával és a kapcsolódó regisztráció vezetésével a Magyar Állatorvosi Kamarát bizta meg. A Magyar Állatorvosi Kamara már szervezi azokat a megyei fórumokat, amelyeken a veszettség elleni oltást beadó állatorvosok átvehetik az okmányokat. A gazdáknak az okmányokat a veszettség elleni oltást beadó állatorvosok továbbitják. Bár a jogszabály még nem készült el, az tudható, hogy az állatútlevél ára 1000 Ft lesz. Az állatútlevél kiállitásához az állatnak rendelkeznie kell egyértelm? azonositóval: azaz leolvasható tetoválással vagy b?r alá ültetett chippel. A tetoválást 2011 után nem fogadható azonositóként el. A chip ára várhatóan 5-7.000 Ft lesz.

Amennyiben egy állat nem rendelkezik állatútlevéllel, vagy nem felel meg az előírásoknak, a határőrizeti szervek visszaküldhetik a kiindulási országba, vagy a gazda költségén az állategészségügyi előírásoknak hivatalos felügyelet mellett elkülöníthetik (karanténba helyezhetik).

 

Miért érdemes utasbiztositást kötni EU csatlakozás után is?  Egészségbiztosítás az Európai Unióban

Bár 2004 május 01-től a magyar állampolgárok is olyan feltételek mellett juthatnak sűrgősségi egészségügyi ellátáshoz, mint az adott uniós állam polgárai - ez nem mindig ingyenes! - az utazás előtt a magyar megyei egészségbiztositási pénztártól Európai Egészségügyi Kártyát kell beszerezni ez bizonyítja, hogy tulajdonosa Magyarországon rendelkezik egészségbiztosítással. Kiváltásához kell a TAJ-kártya, a személyi igazolvány, a lakcímnyilvántartó kártya és munkáltatói igazolás.   Ez utóbbi azt tanúsítja, hogy a kérelmező  személy után munkaadója fizeti az egészségbiztosítás díját. A nyugdíjasoknak a nyugdíjasigazolványt, nappali tagozatos tanulóknak iskola látogatási igazolást kell bemutatniuk a nyomtatvány beszerzésekor.

Ha megérkezik a magyar biztosított a külföldi országba, csak az egészségbiztosítóval szerződésben álló orvoshoz, egészségügyi intézményhez lehet fordulni a tagország polgáraival azonos ellátásért. Így ha hét végén érkezik az országba, és akkor kerül kórházba,  keresnie kell  egy szerződéses intézményt, ami a tengerparti üdülöhelyeken nem mindig egyszerű. A kártya általában 1 évig érvényes.

A hazai egészségbiztosításért cserébe az uniós országokban mindazt megkaphatja a magyar biztosított, amit az ottani állami egészségbiztosító a saját polgárainak térít. A magyar egészségbiztosításra járó szolgáltatások néhány uniós országban:
Belgium: A kezelések 75 százalékát téríti a pénztár, de a mentôszállítást nem fizeti. A formanyomtatványt valamennyi számlával és az orvosi jelentéssel még a kint tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztositónak, amely az önrész feletti összeget megtériti.
Dánia: Csak 500 dán koronáig fizeti a költségeket.
Finnország: Amennyiben magánorvosnak, vagy fogorvosnak a kezelést készpénzben fizeti ki a beteg a számlákat meg kell ?rizni és a finn társadalombiztositási szervnek (KELA) kell benyújtani az E11 nyomtatvánnyal és a költségtéritésre vonatkozó kérelemmel együtt.

Franciaország: A kezelési költségek 70 százalékát, a gyógyszerek árának 35 százalékát téríti a pénztár. A költségtéitésre vonatkozó kérvényt, a kezelést tanusitó igazolólapot, az E111 nyomtatványt, a kezelés számláit a Caisse Primaire d Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A téritést senki sem kapja meg a helyszinen, ezért az igénylésben szerepelnie kell a bankszámlaszámot, vagy a cimet is, ahová kéri a beteg a térités utalását.
Németország: Kórházi térítési díjat kell fizetni az elsô 14 napra (az összeg 7 euró - tartományonként kissé változik).
Luxemburg: A kezelés, vagy gyógyszer kifizetése után a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez kell fordulni, be kell mutatni az E111 nyomtatványt és számlákat, orvosi igazolásokat.

Spanyolország: A kórházi és orvosi költség ingyenes, a gyógyszerek térítési díja 40 százalék, a fogászati kezelés térítésköteles.
Svédország: A napi térítési díj 80 svéd korona, az orvosi vizit költségének önrésze vizsgálatonként 30-70 százalék.
Görögország: Az állami kórházak ingyenesek, de nem minden szigeten található ilyen. Fizetni kell a röntgenért és a gyógyszerek árának csak 75 százalékát téríti meg a biztosító.

Belgiumban, Luxemburgban, Finnországban, Franciaországban visszatérítéses rendszer m?ködik. Ott az ellátást vagy a gyógyszerköltséget a betegnek kell megel?legezni attól függetlenül, volt-e nyomtatványa, vagy sem. A költség tb-re es? részét - az orvosi jelentés és számla benyújtása után, a kinntartózkodás alatt - utólag visszatéríti az illetékes tagállam biztosítója.

Aki nem rendelkezik kártyával  és sűrgősségi ellátásra szorul, hazatérte után számláit és igazolásait benyújthatja a megyei egészségbiztositási pénztárhoz, amely utólagos elbirálás alapján téríthet.

Az Országos Egészségbiztositási Pénztár ingyenes kék számot működtet, amelyen az úniós betegellátással kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ a telefonálók: a szám: 06-40-200-347 .

Érdemes tehát külön utazási biztosítást kötni, mivel az egészségügyi költségek fedezésénél tágabb körre adnak biztosítást: Fedezik a balesetből, betegségből következő egyéb utazási és szállítási költségeket, pl a balesetet szenvedett utast hazaszállitják, a megbetegedett gyermek meglátogatását biztosítják, hazahozataláról gondoskodnak, valamint poggyászkár, úti okmányok elveszitése esetén is nyújthatnak szolgáltatást, segitik a biztosítottat kórházi ellátás esetén - pl tolmácsolás . Ezek mind olyan költségek, amelyeket a társadalombiztosítás az Únióban sem fedez.

A kártya  kiváltásának előnyei és hátrányai
. csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele;
. csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi;
. a szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül kell nyújtani
. az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat;
. bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosítottnak kell megel?legeznie;

Utasbiztosítás előnyei
. magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele, de csak a biztosítóval szerződött partnerhez!
. a biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (például halottszállítást, pogygyászbiztosítás);
. az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító;
. az önrészt is fedezi;

 

Az Európai Unió repülőtereinek biztonsági zónájába, a fedélzetre nem vihető tárgyak, a poggyászban nem feladható tárgyak, anyagok listája

Az alábbi előirások minden a közösségen belüli repülőtérre érkező és innen induló utasra érvényesek. (A listában a kiemelések az oldal szerkesztőjétől származnak figyelemfelhívó céllal)

Az Európai Bizottság IP/04/59 számú Rendeletében (2004.01.16) meghatározta azon eszközök listáját, amelyeket tilos az Európai Unióban található repülőterekről induló utasoknak a fedélzetre felvinni, illetve csomagjukban feladni. A Bizottság célja a rendelettel az volt, hogy egyértelm?en és átláthatóan meghatározza a tiltott eszközök egységes listáját.

A Bizottsági határozat szerint a lista nem végleges, bármikor kiegészithető további potenciálisan fegyverként használható eszközzel, továbbá a nemzeti hatóság saját hatáskörében is kiegészitheti a tiltott eszközök listáját az utasok beszállitást megelőző tájékoztatási kötelezettsége mellett. A biztonsági szerveknek megmarad a joga arra, elkobozzanak bármely olyan, a listán nem szereplő eszközt, amely potenciális veszélyforrásnak minősülhet az adott konkrét eset körülményei között.

Az utasoknak TILOS a biztonsági korlátozás alá es? repülőtéri zónába bevinni és a repülőgép fedélzetére felvinni az alábbi eszközöket:

a) puskák, lőfegyverek és harci eszközök:
- minden lőfegyver (pisztolyok, revolverek, puskák, vadászfegyver stb)
- ő?fegyverek utánzatai és fegyvernek látszó tárgyak
- lőfegyverek alkatrészei (kivéve a távcsövet, és a távcső részeit)
- légfegyverek, sörétes puskák
- start pisztolyok
- bármilyen fajta játékfegyver
- golyós csapágyas fegyverek
- ijpuskák
- katapultok

- szigony és szuronyos puskák
- állatok elejtésére szolgáló eszközök
- kábitó vagy sokkoló eszközök pl ballistikus elektromos fegyverek
- lőfegyver formájú öngyújtók

b/ Szúró/vágó eszközök és fegyverek
bármely éles vagy hegyes tárgyak, amelyek alkalmasak sérülés okozására, beleértve:
- balták és bárdok
- nyilak és dartok
- mászóvasak
- szigonyok
- száraz jég és jégcsapok
- korcsolyák
- bármilyen hosszú pengéjű összecsukható vagy rugós kések
- kések, beleértve a 6 cm hosszúságot meghaladó, fémből, vagy más olyan kemély anyagból készült pengéjű szertartási késeket, hoyg alkalmasak sérülés okozására.mészáros bárdok
- bozótvágó kések (machetes)
- nyitható borotvák és borotvapengék (kivéve biztonsági, vagy eldobható borotvákat, amelyek pengélyét kazetta (cartridge) fedi.
- szablyák, kardok és sétabotba rejtett tőrök
- szikék és sebészkések
- 6 centimétert meghaladó szárú ollók
- dobó csillagok
- olyan eszközök és szerszámok amelyek pontenciálisan szúró, vagy vágó fegyverként használhatók pl fúrók, fúróhegyek, doboz vágók, többfunkciós kések, minden fűrész, csavarhúzók, feszitő és emelő vasak, kalapácsok, fogók, csavarkulcsok, francia kulcsok, forrasztó pákák stb

c/ Tompa tárgyak:
bármely tompa eszköz vagy tárgy, amely alkalmas sérülés okozására, beleértve :
- baseball és softball ütők
- rugalmas, vagy rugalmatlan ütők, gumibotok
- kriket ütők
- hockey ütők
- lacrosse ütők
- kajak és kenu lapátok
- gördeszkák
- billiárd, snooker és pool dákók
- horgászbotok
- harcművészek eszközei, pl. boxer, botok, ólmosbotok, cséphadarók, num chucks, kubatons, kubasaumts

d/ Robbanó és gyúlékony anyagok
bármely robbanó, vagy erősen gyúlékony anyag, amely az utasok és a személyzet egészségét vagy a repülőgép, vagy tulajdonuk biztonságát veszélyezteti, beleértve:
- lőszerek
- robbanó fejek
- detonátorok és gyutacsok
- robbanó szerek és robbanó eszközök
- robbanó anyagoknak és eszközöknek látszó anyagok és tárgyak
- aknák és egyéb katonai robbanó eszközök

- mindenfajta gránát
- tüzijáték, pirotechnikai eszközök bármilyen formája
- nem biztonságos gyufák
- gyúlékony folyékony anyagok pl benzin, diesel, öngyújtó folyadék, tiszta alkohol, ethanol.
- aerosolos festékszóró spray
- 70%-t meghaladó töménységű alkoholos italok

e/ Vegyi és toxikus anyagok
bármely olyan vegyi és toxikus anyag, amely az utasok és a személyzet egészségét vagy a repül?gép, vagy tulajdonuk biztonságát veszélyezteti, beleértve
- savak és alkál anagok. Pl a megrongált "folyó" elemek

- korroziv vagy fehéritő anyagok, pl higany, vagy cloridok

- bénitó, vagy tehetetlenséget okozó spray-k, pl könnygáz, gáz spray,
- rádióaktiv anyag, pl orvosi vagy kereskedelmi izotópok
- mérgek
- fertőző, vagy bakteriális veszélyt hordozó anyagok, pl fert?zött vér, baktérium, vagy virus
- spontán gyulladásra vagy robbanásra hajlamos anyagok
- tűzoltó készülékek

A feladott csomagba sem tehet? tárgyak és anyagok:
- robbanószerek, beleértve a detonátorokat, gyutacsokat, gránátokat, aknákat és robbanószereket......... .................................................................................................................

- gázok: propán bután gáz
- gyúlékony folyadékok, beleértve a benzint és a methanolt
- gyúlékony szilárd és reaktiv anyagok, beleértve a magnéziumot, alágyújtóst, tüzijátékokat, jelz?fényeket
- oxidáló és organikus peroxidok, beleértve a fehéritőet, vagy testápoló felszereléseket
- toxikus, vagy fertőzött anyagok, beleértve a patkánymérget, fertőzött vért
- rádióaktiv anyagok, beleértve az orvosi és kereskedelmi izotópokat
- korróziv anyagok, beleértve a higanyt és a járművek akkumulátorait
- üzemanyagot tartalmazó járműalkatrészek

 

Az utazásokat érintő ÁFA szabály változások 2004 május 01 után

A csatlakozást követöen megszűnt a tagországokban lakóhellyel rendelkező külföldi utasok részére nyújtható áfa-visszatérítés is. Ezután tehát nincs lehetőség arra, hogy a magyar állampolgár visszakapja az Unió más tagállamában vásárolt termék után megfizetett áfát.. A nem uniós tagállamok állampolgárai számára a hazai vásárlások utáni áfa-visszatérítés hatályban marad.

Temészetesen továbbra is vásárolhat adómentesen  - nem helyben fogyasztásra szánt árut  - a repülőtéri vámmentes üzletekben (tax free shop) az az uniós állampolgár, aki beszállókártyával igazolja, hogy az EU területén kívülre kíván utazni. Az igazolás a beszállókártya számának dokumentálása alapján, illetve átszálló utasok esetében a repülojegy másolatával történik, hiszen ez igazolja az EU területének elhagyását.

 

Poggyász kár az EU-ban

Nem korlátlan a légitársaságok poggyászkár-fizetési kötelezettsége. A légi fuvarozók poggyászok elveszése esetén fennálló felelőssége 1134,71 euróra korlátozódik - mondta ki 2010 május 6-án kihirdetett ítéletében az Európai Bíróság.

Az EU bírósága emlékeztetett arra, hogy az uniós jog értelmében a közösségi légi fuvarozók felelősségét az úgynevezett montreali egyezmény szabályozza. Ez viszont előírja, hogy a poggyászszállítás során bekövetkezo megsemmisülés, elvesztés, kár vagy késedelem esetén a fuvarozó felelossége 1.134,71 euróval megegyezo összegre korlátozódik, kivéve, ha az utas a poggyász átadásakor külön nyilatkozatot tett, és szükség esetén egy kiegészítő összeget fizetett.

Külön felmerült az a kérdés, hogy a nemzetközi egyezményben szereplő maximális érték értelmezhető-e külön vagyoni és nem vagyoni kárra vonatkozóként, azaz követelhető-e összesen 2.270 eurós kártérítés. A most vizsgált alapügyben ugyanis a spanyol károsult összesen 3200 euró összegu kártérítést követelt, amelyből 2700 euró az elveszett poggyász értékének, 500 euró pedig az elvesztés következtében felmerült nem vagyoni kárnak felel meg.

A bíróság azonban kimondta, hogy az egyezményben szereplő 1134,71 eurós korlát abszolút, és lefedi a vagyoni és a nem vagyoni kárt is. (MTI)

 

 

2004 május 1-től magyar személyi igazolvánnyal is utazhatnak a magyar állampolgárok az Európai Gazdasági Térség országaiba. Ezek az alábbiak: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Irország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. Nagy-Britannia  Az uniós tagállamok a régi típusú okmányokat is elfogadják, azokat tehát nem kell lecserélni.

Az Országgyűlés döntése értelmében a magyar állampolgárok az EU-csatlakozást követően személyazonosító igazolvánnyal is utazhatnak az Európai Gazdasági Térség országaiba. A törvény értelmében 2004 május 1-jétől a személyi igazolvány úti okmányként szolgálhat, és 90 napi tartózkodásra jogosít minden uniós országban, valamint Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben. A 14 éven aluliak számára, valamint az unión kívüli államokba való utazáshoz a csatlakozás után is szükség lesz az útlevélre.

A jelenleg érvényes és útiokmányként használható magyar személyi igazolványok fajtái:

1991. április 1 előtt kiállitott kemény boritójú, népköztársasági cimerrel ellátott,

1991. április 1 után kiadott puha boritójú, köztársasági cimeres,

2000. január 1 után kiállitott kárrtyaformájú műanyag

KIVÉTEL: Románia, az ide utazók csak kártyaalapú személyi igazolvánnyal léphetnek be az országba és természetesen útlevéllel. A régi típusú személyi igazolványt nem fogadják el. Az uniós belső határokon, megszűnt az áruellenőrzés, és a személyforgalom kontrollját a kedvezményezett állampolgárok esetében úgynevezett "kézből kézbe", könnyített rendszerű ellenőrzés váltja fel. Ez azt jelenti, hogy az utasokat csak egyszer állítják meg - mindig a kiléptető fél -, és egyszer kérik el úti okmányaikat.
Csak azon a néhány határátkelőn marad meg a régi rendszer, ahol az átalakítás biztonsági kockázattal vagy nagy anyagi ráfordítással járna, valamint, ahol kicsi a határforgalom. A repülőtereken a csatlakozás napjától a magyar állampolgároknak az uniós ellenőrzés sávjába kell állniuk.

 

 

Az EU állampolgárait olyan országban is megilleti a konzuli védelem, ahol saját országának nincs külképviselete. A harmadik - EU-n kivüli - országba utazó EU-tagországok állampolgárai, krízis helyzetben bármely, az országban működő uniós tagállam nagykövetségéhez vagy konzulátusához fordulhatnak konzuli védelemért, amennyiben az adott országban saját hazájuknak nincs hivatalos képviselete. Ilyen krízis helyzetnek tekinthető például a letartóztatás, baleset, súlyos betegség vagy halál, illetve, ha a hazajutáshoz kell azonnal segítség. .

 

Az állati eredetű termékek fertőző állat betegségeket előidéző kórokozókat tartalmazhatnak.

Mivel fennáll állatbetegségek az Európai Unióba való behurcolásának veszélye, bizonyos állati eredetű termékeknek az EU-ba
történő behozatalára szigorú eljárások vonatkoznak. Ezek az eljárások nem vonatkoznak az állati eredetű termékeknek
az EU 27 tagállama közötti szállítására, valamint az Andorrából, Liechtensteinből, Norvégiából, San Marinóból és Svájcból
származó állati eredetű termékekre.


Amennyiben az állati eredetű termékek nem felelnek meg a szabályoknak, az EU-ba való érkezéskor azokat át kell adni
hatósági megsemmisítésre. Amennyiben nem jelenti be ezeket a termékeket, megbírságolhatják, vagy büntetőjogi
eljárást indíthatnak Ön ellen.


1. Kis mennyiségű hús, tej, valamint hús- és tejtermékek (csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer
és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer vagy állateledel kivételével)
Az Európai Unióba (csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges
élelmiszerek vagy állateledel kivételével) csak abban az esetben hozható be vagy küldhető el hús, tej, valamint hús- és
tejtermékek személyes szállítmánya, ha a termék Horvátországból, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról
származik, és súlya személyenként nem haladja meg a 10 kg-ot.

 

2. Csecsemőknek szánt tejpor, csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszerek
Az Európai Unióba csak az alábbi feltételek teljesülésével hozható be vagy küldhető el csecsemőknek szánt tejpor,
csecsemőknek szánt élelmiszer és orvosi okokból szükséges különleges élelmiszer:

 

3. Orvosi okokból szükséges állateledel


- a termék Horvátországból, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként
nem haladja meg a 10 kg-ot, valamint:
- a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,
- védett márkanevű, csomagolt termék, valamint
  -a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.
- a termék más országból (nem Horvátországból, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége
személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot, valamint:
  -a termék felnyitás előtt hűtést nem igényel,
  -védett márkanevű, csomagolt termék, valamint
- a termék csomagolása a használatban lévő termékek kivételével sértetlen.

 

4. Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű halászati termékek
Az EU-ba csak az alábbi feltételek teljesülévével hozható be vagy küldhet?őel halászati termékek (többek között friss,
szárított, főzött, pácolt vagy füstölt hal, és bizonyos puhatestűek, például fűrészes garnélarák, homár, nem élő kagyló,
nem éő? osztriga) személyes szállítmányát:
- a friss halat kizsigerelték,
  -a halászati termékek súlya nem haladhatja meg személyenként a 20 kg-ot vagy egy hal súlyát, attól függ?en, hogy
melyik a magasabb érték.
Ezek a korlátozások nem vonatkoznak a Feröer szigetekről vagy Izlandról származó halászati termékekre.

 

5. Személyes emberi fogyasztásra szánt, kis mennyiségű egyéb állati eredetű termékek


Az EU-ba más állati eredetű terméket - például méz, élő osztriga, élő kagyló és csiga - csak akkor lehet behozni vagy
küldeni, ha
- a termék Horvátországból, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról származik, és összmennyisége személyenként
nem haladja meg a 10 kg-ot,
  -a termék más országból (nem Horvátországból, a Feröer szigetekről, Grönlandról vagy Izlandról) származik, és összmennyisége
személyenként nem haladja meg a 2 kg-ot.


Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti öt kategóriába (1-5. bekezdés) tartozó állati eredetű termékek közül kis mennyiségben
többet is magával vihet, amennyiben azok megfelelnek a vonatkozó bekezdésekben ismertetett szabályoknak.

 

6. Nagyobb mennyiségű állati eredetű termékek
Az EU-ba csak akkor lehet nagyobb mennyiségű állati eredetű terméket behozni vagy küldeni, ha az megfelel a kereskedelmi
szállítmányokra vonatkozó követelményeknek, amelyek közé az alábbiak tartoznak:
- a megfelelő hatósági uniós állat-egészségügyi bizonyítványban meghatározott igazolási követelmények,
- az EU-ba történő megérkezéskor az áruk és a megfelelő okmányok bemutatása erre felhatalmazott uniós állat-egészségügyi
határállomáson.

 

7. Mentességben részesülő állati eredet?űtermékek
Az alábbi termékek mentesülnek az el?z?ekben ismertetett szabályok alól:
- húskészítménnyel nem kevert vagy töltött kenyér, kalács, keksz (biscuit), csokoládé és cukoráru (beleértve az édességet)
és más pékáru,
 -végfelhasználóknak csomagolt táplálékkiegészítők,
 - húskivonatok és húskoncentrátumok,
 - hallal töltött olívabogyó,
 - húskészítménnyel nem kevert vagy töltött tésztafélék,
- végfelhasználóknak csomagolt levesbetét és aromák,
- minden más olyan élelmiszer-készítmény, amely nem tartalmaz friss vagy feldolgozott húst vagy tejterméket, és
kevesebb mint 50 %-ban tartalmaz feldolgozott tojás- vagy halászati terméket.

 

8. Védett fajokból származó állati eredetű termékek
Bizonyos védett fajok esetében további korlátozások lehetnek hatályban. A tokfajok kaviárja esetében például a súlykorlátozás
személyenként maximum 125 g.

http://ec.europa.eu/food/animal/animalproducts/personal_imports/index_en.htm

 
 

A Luxemburgi Biróság 2017 szeptember 7-i ítélete szerint a  cialis generique csatlakozással közlekedő légi járat törlése vagy jelentős késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás alapjául  az indulási és az érkezési repülőtér között közvetlen járattal megtett, légvonalban mért távolság szolgál alapul.   Az, hogy átszállásos utazás esetén a ténylegesn megtett távolság a közvetlen járaténál jóval hosszab lehet, nem befolyásolja a  kártérités generique cialis mértékét.  


 

 

Kell-e vízum?

A Brexit-megállapodással összhangban a brit kormány 2021. január 1-jétől vízumrendszert vezetett be. Az uniós polgárok belépéséről szóló tájékoztató alapján a magyar beutazók továbbra is vízummentesen léphetnek be az Egyesült Királyság területére, amennyiben legfeljebb 6 hónapot töltenek el az országban.

Ugyankkor igazolni kell a belépéskor:

 • a látogatás célját,
 • el tudja tartani magát az utazása során,
 • szállást a tartózkodás időtartamára,
 • Visszaúti- vagy továbbúti menetjegyet,
 • látogatása végén valóban elhagyja majd az Egyesült Királyságot.

 A szabad idős beutazás célja lehet: turizmus, családi és baráti látogatások, rövid ideig tartó tanulás, üzleti jellegű tevékenység, vagy szakmai eseményeken és konferenciákon való részvétel.

(Pl azok, akik szakmájuk szakértőjeként meghívást kaptak, úgynevezett „engedélyezett fizetett megbízásra,” vagy bizonyos üzleti, illetve tudományos tevékenység céljából, de alapvetően nem az Egyesült Királyságban dolgoznak, vízum nélkül beléphetnek az országba.

2021. január 1. után azoknak a magyar állampolgároknak, akik több mint hat hónapra érkeznek az Egyesült Királyságba, vagy utazásuk célja a munkavállalás, illetve tanulmányok folytatása, vízumot kell kérvényezniük a brit hatóságoknál.

A vízum típusa függ a beutazás céljától és időtartamától is. Elérhető vízum többek között a képzett munkavállalók, idénymunkások, önkéntesek, sportolók, első vállalkozásukat elindítók, beruházók számára, de még a háztartási dolgozók is külön vízumkategóriára jelentkezhetnek.

A diákok között pedig a tartózkodás hosszától függően megkülönböztetik azokat, akik legfeljebb 11 hónapig tartózkodnak az országban, illetve azokat, akik hosszabb időre iratkoznak be egy oktatási intézménybe.

További információk érhetők el a brit külügyminisztérium honlapján:    https://www.gov.uk/check-uk-visa?step-by-step-nav=d8f3c2e0-d544-4664-9616-ab71323e4d18#content , A honlap pontosítja hogy milyen esetekben kell vízumot igényelni.

Ezek a változások nem vonatkoznak azokra az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárokra, akik az EUSS regisztrációs rendszer keretében már megszerezték a letelepedett (settled) vagy előzetesen letelepedett (pre-settled) státuszt.     https://london.mfa.gov.hu/page/a-brexitet-koeveto-regisztracio

Tranzit átszállás repülőtéren

Amennyiben az Egyesült Királyságba való belépés célja tranzit átszállás, és nem a brit fennhatóság alá tartozó Csatorna-szigetek vagy a Man-sziget az utazás célpontja, akkor vízummentesen át lehet haladni az országon: a magyar utazók a repülőtér nemzetközi zónájába beléphetnek és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig tartózkodhatnak. A továbbutazás tényét azonban a határnál bizonyítani kell a brit hatóságoknak.

Személyi igazolvány, vagy útlevél?

A beutazáshoz egészen 2021. szeptember 30-ig lehet használni az Európai Unió területén kiállított személyi igazolványt, mint úti okmányt, 2021 október 1-től csak útlevéllel léphetünk majd be az Egyesült Királyság területére. Kivételt képeznek ez alól a letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezők, akik számára a belépést 2025. december 31-ig személyivel is lehetővé teszik

Jogosítvány és az európai egészségkártya

A Magyarországon kiállított vezetői engedély érvényes marad  az Egyesült Királyság területén, azonban a tartózkodásunk kezdetétől számított egy éven belül honosítani kell az okmányt a brit hatóságoknál.

Az európai egészségkártya 2021 januártól nem érvényes a Nagy -Britanniában.  Így fontos, hogy rendelkezzünk utasbiztosítással, melyet az utazás megkezdése előtt kötünk.

Állat-útlevél (pet passport)

A brit hatóságok továbbra is elfogadják az EU-ból érkezőktől az uniós állatútlevelet. Visszafelé azonban az állatok az EU-ba csak engedéllyel (AHC) lesznek szállíthatók, amit állatorvosnak kell kiállítani, az utazás előtt legfeljebb tíz nappal, és legalább 21 nappal a veszettség elleni oltás után. Az állatnak ezen kívül rendelkeznie kell mikrochippel is.

 

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Aegon Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546

 

COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS