KAPCSOLAT
1052 Budapest Kristóf tér 7-8.
1364 Budapest, Pf. 349
429-1050, 429-1051
429-1055
booking.ticket@hunair.hu

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

Amennyiben  Ön járatát az indulástól számított 14 napon belül törölték, vagy több, mint 3 órát késett, vagy túlkönyvelés

miatt lemaradt a járatról és úgy érzi, hogy a lentiek alapján kártérítés járna Önnek, forduljon bizalommal irodánkhoz!

 

Az utasok jogai az Európai Unióban (Regulation (EC) No 261/2004, amelyet az Európai Parlament és az Európai Bizottság 2004 február 11-én hoztak és

2005 február 17-én lépett hatályba)

Az Európai Unió megalkotta a menetrendszerű járatok vonatkozásában az utasok jogait és azok betartatására törekszik. Az új szabályozás kibőviti a jogokat élvező utasok körét és az Európai Unióbeli repülőtérről induló utasokon felül minden olyan járat utasaira kiterjesztik az utas jogokat azokra a harmadik országbeli utasokra, akik az Európai Unióban bejegyzett fuvarozó járatán 3. országbeli pontról uniós tagországba utaznak, kivéve, ha az utasok a 3. országban hasonló jogokat élveznek (pl USA). Az EU 00800 67891011-es számon, az Europe Direct ingyenes vonalán minden helyzetben tanácsot kaphat, hogy mit érdemes és lehet tenni.

I/ A beszállás megtagadása, járattörlés

Ha megtagadják Öntől a beszállást, vagy járatát törlik, a járatot működtető légitársaságnak pénzbeli kártalanitást, valamint segitségnyújtást kell biztositania Önnek. Ezek a jogok bármilyen járatra vonatkoznak, beleértve a charter járatokat is, amennyiben Ön bejelentkezik (check-in) a járatra, amely

  • az EU valamely repülőteréről indul, vagy
  • az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kivülről és a járatot EU-beli légitársaság mőködteti.

A beszállás megtagadása

Amennyiben az utasok száma meghaladja a rendelkezésre álló ülőhelyekét, a légitársaságnak először önként jelentkezőket kell felkérnie, hogy azok - megállapodás szerinti juttatások ellenében - adják fel helyüket. E juttatások tartalmazzák a jegyár visszatéritésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiinduló pontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel juthasson el úti céljára. Ha Ön nem tartozik az ülőhelyüket önként átadók közé, a légitársaságnak a következő összegű kártéritést kell fizetnie Önnek:

  • 1500 km-nél rövidebb járat esetén 250 EURO
  • 1500 km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat, vagy egyéb 1500 és 3500 Km közötti járat esetén 400 EURO
  • az EU-n kivüli 3.500 km-t meghaladó járat esetén 600 EURO

A kártérités a felére csökkenthető, ha a késés a fenti esetekben nem több mint két, három, illetve négy óránál. A légitársaságnak továbbá a következő ellátást kell nyújtania Önnek:

  • a jegyár visszatéritésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel eljusson úticéljára,
  • élelmiszert és üditőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget.

I/Járattörlés

Ha az Ön járatát törlik, a járatot működtető légitársaság a következőket köteles nyújtani Önnek:

- a jegyár visszatéritésének lehetőségét (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiinduló pontjára), vagy azt, hogy Ön más közlekedési eszközzel jusson el úti céljára,

- élelmiszert és üditőket, továbbá, ha szükséges, szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget.

A légitársaság a beszállás megtagadásánal emlitettel azonos mértékő kártérités megfizetésére köteles, kivéve, ha idejében ( az indulás napjától számított 14 napon kívül) értesitette az utasokat, és más közlekedési lehetőséget biztositott számukra, amellyel az eredetileg tervezettel megközelitőleg azonos időben érkeztek úti céljukra. A kártalanitás vagy visszatérités történhet készpénzben, banki átutalással, vagy csekkel, valamint - ha Ön ehhez irásos hozzájárulását adja - utazási utalványok formájában is. A kifizetésnek hét napon belül kell megtörténnie. Ha Ön nem részesül jogainak megfelelő elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot működtető légitársaságnál.

 

II/ Jelentős tartamú késés Azonnali segitségnyújtás valamennyi járat esetében, beleértve a charterjáratokat is, amennyiben Ön idejében bejelentkezik (check-in) a járatra, amely - az EU valamely repülőteréről indul, vagy -az EU valamely repülőterére érkezik az EU-n kivülről és a járatot EU-beli légitársaság működteti, továbbá a járatot működtető légitársaság

- két óra vagy annál hosszabb késére számit 1.500 km -nél rövidebb járat esetén,

- három óra, vagy annál hosszabb késésre számit 1.500 km-nél hosszabb, az EU-n belüli járat, vagy egyéb, 1.500 km és 3.500 km közötti járat esetében,

- négy óra vagy annál hosszabb késésre számit az EU-n kivüli 3.500 km-nél hosszabb járat esetén,

a légitársaságnak élelmiszert és üditőket, továbbá ha szükséges szállodai elhelyezést (beleértve a transzfert is), valamint kommunikációs lehetőséget kell biztositania Önnek.

Ha a késés öt óra vagy annál hosszabb, a légitársaság fel kell hogy ajánlja a jegyár visszatéritésének lehetőségét is (ha szükséges, ingyenes visszautazással az utazás kiindulópontjára).

Amennyiben a légitársaság az eredeti jegyben foglaltnál magasabb foglalási osztályon nyújt ja a szolgáltatást, a különbözetet nem kérheti.

Amennyiben a légitársaág az eredetinél alacsonyabb foglalási osztályon nyújtja a szolgáltatást akkor az utas az alábbi kártéritésre jogosult:

- az 1500 km-nél nem hosszabb járatok esetében a jegy árának 30%-a

- az 1500 -3500 Km közötti Európai Unión belüli  járatok esetében a jegy árának 50%-a

- minden más esetben a jegy árának 75%-a

 

Ha Ön nem részesül jogainak megfelelő elbánásban, azonnal tegyen panaszt a járatot működtető légitársaságnál.

Későbbi kárigények Amennyiben a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság felelős egy járat késéséért., Ön az ebből eredő kárait illetően kárigénnyel léphet fel. Ha a légitársaság nem ért egyet a követeléseivel, Ön birósághoz fordulhat. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel fuvarozási szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

III/ Poggyász Ön legfeljebb 1.000 SDR összegő kártéritéssel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán kár éri amiatt, hogy megsemmisül, megsérül, elvész, vagy késve érkezik meg a poggyásza. Ha a légitársaság nem ért egyet a követelésével, Ön birósághoz fordulhat. A feladott poggyász károsodásável kapcsolatos igényét irásban kell benyújtania a poggyász átvételét követő hét, a késve érkező poggyász esetében pedig az átvételt követő huszonnégy napon beül. A határidő jogvesztő. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel fuvarozási szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

IV / Baleseti sérülés, haláleset Ön kárigénnyel léphet fel, ha a világ bármely részén egy EU-beli légitársaság járatán bekövetkezett baleseti sérüólés, vagy haláleset következtében kárt szenved. Sűrgős anyagi szükségletei fedezésére jogában áll előleget kérnie. Ha a légitársaság nem ért egyet az Ön követelésével birósághoz fordulhat. Kárigényét ahhoz a légitársasághoz nyújthatja be, amellyel fuvarozási szerződése van, vagy ahhoz, amely ténylegesen működteti a járatot, amennyiben a kettő különbözik.

 

V/ Szervezett társasutazások A fenti jogokon kivül kárigénnyel léphet fel az utazási irodánál, ha az - az uticéltól függetlenül - nem nyújtja az EU-n belül kötött megállapodás szerinti szolgáltatásokat. Ezek a jogok a meghirdetett utazás szerinti járat igénybevételének meghiúsulására is vonatkoznak. Ezenkivül, ha az utazási iroda által meghirdetett szolgáltatások jelentős része meghiúsul, az utazási iroda köteles segitséget nyújtani, valamint - további költség felszámolása nélkül - más megfelelő intézkedéseket tenni, beleértve az utazást is.

 

Az utasjogok kikényszeritése: Amennyiben feltiek szerint az Ön jogai sérülnek, az alábbi lépésket teheti meg:

1/ először forduljon ahhoz a légitársasághoz, amellyel fuvarozási szerződése létrejött

2/ Ha 1. pont eredménytelen, forduljon a nemzeti hatósághoz: Polgári Légiközlekedési Hatóság Magyarországon. Amennyiben járata Eu tagállamból indul, panaszát ott tegye meg. Amennyiben EU-n kivüli pontról, annak az EU-beli országnak a hatóságához forduljon, amelyben a fuvarozónak a működési engedélyét kiadták.

Az illetékes nemzeti hatóság elérhetőségeit az ingyenesen hivható Europe Direct vonalon tudhatja meg: 00 800 67891011- amely a hazai vezetékes számokról ingyenesen hívható, a mobilhívásért viszont fizetni kell - vagy érdeklődhet emailben: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. .

Értesitheti az Európai Bizottságot is panaszáról: B-1049 Brüsszel, email Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.   fax: 32-2-2991015,

 

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Aegon Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546

 

COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS