KAPCSOLAT
1052 Budapest Kristóf tér 7-8.
1364 Budapest, Pf. 349
429-1050, 429-1051
429-1055
booking.ticket@hunair.hu

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

Heti Ajanlat

LEGFRISSEB: Beutazási szigoritás az alábbi országokból: A koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államok

1. Botswanai Köztársaság 2. Dél-afrikai Köztársaság 3. Szváziföldi (Eswatini) Királyság 4. Lesothói Királyság 5. Mozambiki Köztársaság 6. Namíbiai Köztársaság 7. Zimbabwei Köztársaság

Fentebb felsorolt országokból nem magyar állampolgár nem léphet be Magyarországra, kivéve, ha erre külön engedélyt kap, további információ lent a táblázatban a "fő szabály" alcim mellett található.

 

 

Az alább ismertetett jogszabályok hatálya nem terjed ki azon szeményre, 

 

- aki - polgári légijárművel való beutazást ide nem értve - Horvát Köztársaság, Osztrák Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna  területéről lép Magyarország területére, (347/2021 (VI.22) Korm rendelet és 468/2021 (VIII.6) Korm.Rendelet)

 

- aki, a magyarországi belépés napjától számított 6 hónapon belül átesett a COVID megbetegedésen és azt a belépésekor hitelt érdemlően bizonyítja, valamint:

 

- aki érvényes a magyar állam által kiadott védettségi igazolvány bemutatásával bizonyítja, hogy védett a COVID megbetegedés ellen

 

- aki az Europai Unió tagállamában az Európai Unió és/vagy magyarország által elfogadott oltásokkal rendelkezik és az oltások dátumát, tipusát hiteltérdemlően igazolja.

 

- olyan állam érvényes védettségi igazolványa bemutatásával bizonyítja, hogy védett a COVID megbetegedés ellen, amely országgal Magyarország a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadására kétoldalú megállapodást kötött.

Jelenleg Albánia, Bahrein,  Ciprus, Csehország, Egyiptom, É-Macedónia, Georgia (Grúzia), Horváthország, India, Irán (2 oltás+15 nap ezt kell igazolni) Kazah Köztársaság, Maldiv, Marokko,  Moldova,  Mongólia,   Montenegro, San Marino, Seychelles,  Szerbia (2 oltást kér igazolni),  Szlovákia (Pfizer, Moderna 2.oltás+14 nap, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnyik V és Sinopharmmal 1. oltás+28 nap), Szlovénia (2 oltást kér igazolni),  Törökország, Ukrajna,  Üzbegisztán, Zöldfoki Szigetek

 

- aki Andórai hercegség, a Ferőer Szigetek, Izrael, a monacoi Hercegség, a Panamai Köztársaság,  Románia,  Svájc, vagy a Vatikánvárosi Állam  védettségi igazolványát mutatja be (egyoldalú elismerés a magyar állam részéről).

 

- arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki védettnek minősülő személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát  

 

- azokra akik az alábbi országokból az ott elvégzett 72 óránál nem régebbi negativ PCR teszt birtokában lépnek be Magyarország területére:(468/2021 (VIII.6) Korm Rendelet)

 • az Európai Unió tagállamai 
 • európai uniós tagjelölt országok  Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
 • a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai    Izland,. Lichtenstein, Norvégia, Svájc, Svédország, Dél-Korea, Japán, Kolumbia, Mexiko, Új-Zéland
 • az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagállamai  (USA, Kanada, ">Egyesült Királyság, ">Izland, ">Észak-Macedónia)
 • Oroszországi Föderáció
 • Egyesült Arab Emírségek
 • Bahrein,
 • a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamai (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgízia, Törökország, Üzbegisztán)
 • a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országok, amelyek egymás védettségi igazolását elfogadják. A fent nem szerpeltek: .Albánia,  Georgia (Grúzia),  Marokko,  Moldova,  Mongólia,   San Marino, Szerbia,   Ukrajna,  Zöldfoki Szigetek

 

A Kormány a 347/2021 (VI.22), a  234/2021(V.5),  a 203/2021 (IV.29), a 88/2021 (II.27), a  422/2020 (IX.4.) rendelettel  módosított  408/2020 (VII.31) Rendelete, valamint a vonatkozó KKM Rendeletek  az alábbiakat tartalmazza:

 

 

Magyar állampolgárok

Külföldi állampolgárok

fő szabály

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban  a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja.  A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 48 órának el kell telni. 

Amennyiben a beutazást megelőző 6 hónapon belül igazoltan átesett a COVID fertőzésen, korlátozás nélkül beléphet. 

 

A járvány által különösen veszélyeztetett államokból a hazautazáskor 14 napos karantén, amely nem rövidithető le.   

nem léphet be Magyarországra, csak külön engedéllyel méltányolható okból, az engedélyt a police.hu-n kell lekérni.  https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem?inheritRedirect=true 

Ezenkívül a kivételek léphetnek be. 

kivétel 1. : üzleti utazók

Amennyiben a kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelyet hazaérkezéskor a belépéskor az utazó hitelt érdemlően igazolni tud, korlátozás nélkül beléphet, ha az utazás az alábbi országok egyikébe történt: 

 

a) az Európai Unió tagállamába,
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba: Izland,. Lichtenstein, Norvégia
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes  állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba: Svájc
d) európai uniós tagjelölt államba: Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott országba.
Amerikai Egyesült Államok,  Bahrein,  Egyesült Arab Emírségek,  Indiai Köztársaság,  Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság,  Oroszországi Föderáció,  Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna.
Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Grúzia

 

Amennyiben az utazás célját illetően kétség merül fel, marad a fő szabály szerinti karantén kötelezettség

 

 

 

Amennyiben a beutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelyet  a belépéskor az utazó hitelt érdemlően igazolni tud, és az alábbi országok polgára, vagy azokban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult, az utazó korlátozás nélkül beléphet.

 

 

a) az Európai Unió tagállama
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam: Izland,. Lichtenstein, Norvégia
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes  állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású állam: Svájc
d) európai uniós tagjelölt állam: Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott ország.
Amerikai Egyesült Államok,  Bahrein,  Egyesült Arab Emírségek,  Indiai Köztársaság,  Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság,  Oroszországi Föderáció,  Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna.
Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Grúzia

Amennyiben az utazás célját illetően kétség merül fel, nem léphet be Magyarországra. 

 

 

 

kivétel 2.: sportolók és kultúrális intézmény dolgozói

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja. A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 24 órának el kell telni.

Magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint léphet be:

-          aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be  Magyarország területére

-          aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére

a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális  rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére

 

kivétel 2.: sportolók és kultúrális intézmény dolgozói  folytatás

 

ha a külföldi állampolgár:

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt –,

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,

c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

d) a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény

da) fellépője,

db) technikai személyzetének a tagja”

 

- beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző  5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő angolnyelvű igazolással igazolt negativ PCR teszt birtokában.

vagy

akkor is beléphet Magyarország területére, ha  a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal  elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,  negatív PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot mutat be.

kivétel 3: sportrendezvény és kulturális esemény nézői

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban  a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja. A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 48 órának el kell telni

Beléphet Magyarországra, amennyiben  

- belépéskor egészségügyi vizsgálaton esik át és az negativ

-  bemutatja a belépőt, vagy részvételi jegyet - ha  a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,  negatív PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot mutat be.

- amennyiben a belépéstől számított 72 órán belül  Magyarország területét elhagyja

*A schengeni országok az alábbiak:

Ausztria, Belgium,  Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lettország, Lengyelország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 

 

 A Budapest Airport és a Universal Medical Hub együttműködésével a 2B Terminál bárki által megközelíthető érkezési szint területén PRC teszt és antigén koronavírusteszt elvégzésére alkalmas tesztelő állomás nyílt. A tesztet nem  csak utasok, bárki kérheti, időpont foglalás nélkül.  A PCR teszt ára a hatósági árnak megfelelő 19500 Ft. A PCR teszt eredménye 24-48 óra alatt, míg az antigén teszt 15-20 perc alatt készül el. Online regisztrűáció szükséges: https://bud.umedhub.com

 

 

 

 

 

 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, elsősorban a változásokra igyekszünk felhívni a figyelmet, ezért az információk nem teljeskörűek, további ellenőrzést igényelnek. 

 

FERIHEGYI önköltséges teszt központ:

 

A Budapest Airport és a Universal Medical Hub együttműködésével a 2B Terminál bárki által megközelíthető érkezési szint területén PRC teszt és antigén koronavírusteszt elvégzésére alkalmas tesztelő állomás nyíltott. Nyitvatartás 03.00 - 20.00 óráig.. A tesztet nem  csak utasok, bárki kérheti, időpont foglalás nélkül.  A PCR teszt ára a hatósági árnak megfelelő 19500 Ft. A PCR teszt eredménye 24-48 óra alatt, míg az antigén teszt 15-20 perc alatt készül el. Online regisztrűáció szükséges: https://bud.umedhub.com

 

 

Online regisztráció kötelezettség országonként:  Passenger Locator Form (PLF)

A QR kódot a check innél be kell mutatni. Egyes országok esetében lehetséges papir alapon is kitölteni és a  nyomtatványt átadni a check innél.  A kitöltéshez többnyire tudni kell a repülőgépen az ülés számát.

 

 

Beutazási feltételek:

 

EURÓPAI UNIÓ tagállamain belül:

 Általános szabály: (eltérések lehetnek)

1. oltottság igazolása.   
Alapesetben az EU-s jogszabály az EU által elfogadott vakcinák kölcsönös elfogadását irja elő, de bármely tagállam dönthet úgy, hogy más vakcinát is elfogad. A tagállamok előirják, mennyi időnek kell eltelnie az egyes oltások beadásától a belépésig.  Összegyűjtöttük az EU-s és néhány más ország által elfogadott vakcinákat (ld csatolmány).  A kigyűjtés a kétoldalú szerződések esetén csak magyar állampolgárokra vonatkoznak.
 vagy
2. igazolható az is, hogy az egyén átesett a COVID fertőzésen. Itt a tagországok eltérően határozzák meg, hogy mennyi ideig veszik ezt figyelembe. Antitest tesztek elfogadása szinte kizárt.  A megbetegedés, vagy a betegség utáni negativ teszt időpontját szokták előirni.
 vagy
3.  PCR/antigén és egyéb tesztek eredménye. Itt a tagországok előírják a mintavétel és a belépés időpontjai között mennyi idő lehet a maximum.
 
A tagállamok belépési követelményei mellett mindig ellenőrizni kell, a légitársaságok, illetve a tranzit országok (ha van ilyen) belépési és tranzitálási feltételeit is. 
Az EU-s COVID igazolás értelmezése kapcsán több félreértést tapasztaltunk.
 
Az ügyfélkapun keresztül az EESZT oldaltól letölthető, az EU-s COVID igazolásnak megfelelő igazolások önmagukban még nem jelentik az Európai Unión belüli korlátlan utazás lehetőségét.  Ez annak az eszköze, a követelményeknek való megfelelést hitelesen és minden tagállam által elfogadott egységes formában lehessen igazolni.
 
 A lényeg abban van, mit tartalmaz az igazolás.
Az igazolás 3 féle  – az EU-n belüli korlátlan utazást  lehetővé tevő -  információt tartalmazhat, de ezeknek meg kell felelni az adott célországban előirt feltételeknek is: a  tagállamok amely egyidejűleg oltási és PCR teszt kötelezettséget is előirhatnak. 

 

Az omikron variáns terjedése miatt, egyes tagllamok az általásnos feltételeknél szigorúbb beutazási és karantén feltételeket köthetnek ki, minden esetben ellenőrizni kell utazás előtt! 

2022 február 1-től:

 

Akinek lejár a 9 hónap és nincs 3. oltása, az az Eu-n belüli utazások vonatkozásában olyan, mintha nem lenne oltása feb 1-től függetlenül attól milyen típusú vakcinát kapott! 

 Az Európai Bizottság kilenc hónapos, azaz 270 napos kötelező elfogadási időszakot határozott meg a koronavírus elleni védettséget igazoló uniós igazolványok esetében az Európai Unión belüli utazásokra vonatkozóan .

Az oltási igazolványokat a tagállamok az alapoltási sorozat utolsó adagjának beadásától számított kilenc hónapig fogadják el. Egyadagos oltóanyag esetében ez azt jelenti, hogy az igazolvány az első és egyetlen adag beadásától számított 270 napig marad érvényben. Kétadagos oltóanyag esetében az elfogadási időszak a második adag vagy – az oltás beadásának helye szerinti tagállam oltási stratégiájával összhangban – a vírus okozta betegségből való felépülés után beadott első és egyetlen adag beadásától számított 270 nap.

A kedden elfogadott új szabályok értelmében az EU-tagállamoknak minden olyan oltási igazolványt el kell fogadniuk, amelyet kevesebb, mint 9 hónappal az alapoltás utolsó adagjának beadása után állítottak ki. A tagállamok nem írhatnak elő ennél rövidebb vagy hosszabb elfogadási időszakot.

A jelenlegi állás szerint az emlékeztető (3.) adagok beadását követően kiállított igazolványokra nem vonatkozik standard elfogadási időszak, mivel most még nem áll rendelkezésre elegendő adat arra vonatkozóan, hogy azok mennyi időre nyújtanak védelmet.

Az igazolvány nem tartalmaz az elfogadási időszakra vonatkozó információt. Ehelyett az uniós védettségi igazolványok ellenőrzéséhez használt mobilalkalmazásokat módosítják. Ha az oltás időpontja óta több mint 270 nap telt el, az ellenőrzésre használt mobilalkalmazás azt fogja jelezni, hogy az igazolás lejárt.

Annak érdekében, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre az elfogadási időszak technikai végrehajtásához és a tagállamoknak az emlékeztető adagok beadására irányuló oltási kampányaira, az új szabályokat 2022. február 1-től kell alkalmazni

 

 

 

 

Amerikai Egyesült Államok

 

Az USA 2021 november 8-i hatállyal engedélyezi a nem létfontosságú utazásokat  - légi és szárazföldi belépéssel -  az alábbi 2 feltétel egyidejű teljesülése esetén:
 
- csak teljes oltottsággal rendelkező utazók léphetenek be. Az elfogadott vakcinák az USA által jóváhagyott, valamint a WHO sűrgősségi eljárásában jóváhagyott vakcinák, tehát 2 oltást kell igazolni a  Pfizer, Moderna, AstraZeneca és Sinopharm esetében  és 1 oltást kell igazolni a Janssen (vagy Johnson and Johnson) esetében.  Az EU-s applikációval való  igazolás elfogadott.   A magyar védettségi kártya, vagy a 2 dózisú oltások esetében az 1. dozis nem elfogadott,  továbbá nem elfogadott a Sputnyik V oltás sem.
és
- A belépés előtti 72 órával levett negativ PCR teszt bemutatása. Angolnyelvű, útlevélszámmal ellátott igazolás szükséges.
 
Egyebek mellett ezek együttes bemutatásával lehet az USÁ-ba belépni. A feltételek meglétét már a check innél igazolni kell, a légitársaság nem megfelelően dokumentált utasokat nem vehet fel a járatra!
 
 

Kanada

 

2021 szeptember7-től megszűnt a kanadai beutazási tilalom (kivéve Indiából és Makokkóból), az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén

- A kanadai kormány által elfogadott vakcinákkal való teljes oltottság esetén (Phizer, Moderna, Astra, Jansen) ha a 2. illetve a jansen esetén az 1. oltás után eltelt 14 nap.

- A belépéstől számitott 72 órán belül levett negativ PCR teszt eredmény, vagy a belépéstől számitott 180-14 nap között positiv COVID 19 teszt. 

- Tünetmentesség

- Az angol vagy francia nyelvű oltási igazolás, vagy a pozitiv teszt igazolás feltöltése az alábbi linkre: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html?utm_campaign=cbsa-asfc-covid19-21-22&utm_source=media&utm_medium=email&utm_content=exemptions_aug21_en43  Javasolt ezekből printelt verzót is vinni az utazásra. 

- A beutazáshoz szükséges összes dokumentum megléte (vizum, eTA stb)

- Az érkezéskor való tesztelés vállalása szükség esetén.

Fent 6 kritérium bármelyikének hiánya beutazási tilalmat von maga után

 

Katar:

július 12-től bizonyos feltételekkel. Magyarország a Zöld országlistában szerepel, így a magyar állampolgárok az alábbi előirások szerint  utazhatnak be az országba:
 - 2 oltással rendelkezők (Pfizer, Astra, J&J, Moderna) 0-11 éves mehet az oltott szülővel, 12-17 éves nem mehet
-        Érkezés előtti 72 órán belül elvégzett negatív PCR teszt
-        Kötelező regisztráció érkezés előtt legalább 12 órával itt: https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en
 
Tranzitáláskor a tesztkötelezettség az induló országtól függ, ez különösen hazafelé lehet fontos.
 
 
 Nagy-Britannia: 
 
 
2021. augusztus 2-án 04.00 órától az Angliába történő beutazáskor azon sárga kategóriás európai országokból (jelenleg Magyarország is ide tartozik)  és az USÁ-ból érkezők számára, akik az FDA és EMA  (USA és Európai Gyógyszerügynökség)  által engedélyezett vakcinával teljes oltottsággal rendelkeznek,  megszűnik a karantén kötelezettség.(Így a bejelentett könnyítések a Sinopharm és Sputnik V vakcinákkal beoltottakra nem vonatkoznak.)
 
Az oltottak számára megszűnik az érkezés előtt 72 órán belüli tesztkötelezettség, DE marad  a belépést követő 2. napon végzett PCR-teszt, és a Passenger Locator Form kitöltése továbbra is előírás. Ugyanilyen feltételekkel történő beutazási könnyítést jelentett be a skót kormány is, Skóciára vonatkozóan, 2021. augusztus 2-tól. 
 
A beutazást megelőzően kitöltendő, és annak visszaigazolása az országba való belépéskor -akár mobiltelefonról - bemutatandó (többek között a tartózkodás / karanténletöltés helyszínének megjelölését tartalmazó) online formanyomtatvány (Passenger Locator Form) az alábbi honlapon érhető el: https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. A Passenger Locator Form kitöltése kötelező minden külföldről beutazó személynek.
 
 
Angliában Október 4-től megszűnik a jelenlegi országbesorolás és csak  a vörös kategória marad meg. Október 4-től azok az oltottak, akiket az Eu és/vagy az USA által elismert vakcinával oltottak be és az utolsó dózist követően eltelt 14 nap, és  nem vörös kategóriába sorolt országból érkeznek, indulás előtt nem kell tesztelniük.  Marad azonban az érkezést követő 2. napon saját költségen elvégezendő PCR teszt kötelezettség.
Az enyhités jelenleg Angliára vonatkozik, Skócia, Wales és É-Irország saját hatáskörben dönt, hogy bevezetik-e az enyhítéseket.
Anglia Október végétől tervezi az oltottak számára az érkezést követő 2. napon kötelező PCR teszt helyett az antigén teszt megengedését, és a PCR tesztre csak akkor lesznek kötelesek, ha az antigén tesztjük pozitiv. Ez jelenleg terv, nem lép még életbe
 

Svájc:

 

Megszűntek a korábbi svájci belépési, tartózkodási és munkaerőpiaci korlátozások minden EU és EFTA tagállammal szemben.

Negatív teszteredmény azoknak szükséges, akik nincsenek teljesen beoltva vagy nem tudják igazolni, hogy az elmúlt 6 hónapban átestek a COVID-19 fertőzésen, és
 
1. Repülővel utaznak Svájcba vagy
2. A beutazást megelőző 10 napban olyan országokban tartózkodtak, ahol veszélyes vírusvariánsok terjednek https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#1333144106
 
A 16 év alatti gyerekeknek nem kell negatív koronatesztet bemutatniuk. Ők mentesülnek mind a repülőre történő beszállásnál, mind a svájci határbelépésnél a tesztkötelezettség alól.
 
Elektronikus vagy papíralapú nyomtatványt csak azoknak kell a beutazást megelőzően kitöltenie, akik repülővel utaznak Svájcba. A nyomtatványt azoknak is ki kell tölteni, akik a svájci repülőtérről átszállással tovább utaznak. A regisztrációs kötelezettség a gyerekekre is kiterjed, őket az együtt utazó felnőtt nyomtatványában is fel lehet tüntetni.
 
A nyomtatvány az alábbi négynyelvű oldalról tölthető le:   https://swissplf.admin.ch/home  
Az elektronikus nyomtatvány kitöltése után e-mailben QR-kódot küldenek, amelyet mobiltelefonra lementve vagy az igazolást kinyomtatva fel kell mutatni ellenőrzéskor.
 
 

Törkország


2021. 05. 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Törökországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. A török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.
 
Az alább ismertetett regisztrációs kötelezettség a védettségi igazolvánnyal utazókra is érvényes!
 
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező utasok az országba való belépést megelőző 72 órában elvégzett, negatív SARS-COV-2 PCR tesztet vagy a beutazást megelőző 48 órában elvégzett, negatív antigén gyorstesztet kötelesek bemutatni.
Ugyanez érvényes a törökországi repülőtereken keresztül tranzitálni szándékozó utasokra is!
 
Mindazonáltal az összes határátkelőhelyen belépni kívánókat szúrópróbaszerűen PCR-tesztnek vethetik alá.
  
2021. március 15-től a Törökországba légi úton belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs űrlap” formanyomtatványt a járat indulását megelőző 72 órával online kell kitölteni a  https://register.health.gov.tr  oldalon keresztül. Az utazók ily módon már becsekkoláskor rendelkeznek regisztrációval és az ezt igazoló elektronikus (HES) kóddal, aminek – elektronikus vagy papír alapú – meglétét a légitársaságok ellenőrzik.
 
 
 

 

 

 

Kell-e vízum?

A Brexit-megállapodással összhangban a brit kormány 2021. január 1-jétől vízumrendszert vezetett be. Az uniós polgárok belépéséről szóló tájékoztató alapján a magyar beutazók továbbra is vízummentesen léphetnek be az Egyesült Királyság területére, amennyiben legfeljebb 6 hónapot töltenek el az országban.

Ugyankkor igazolni kell a belépéskor:

 • a látogatás célját,
 • el tudja tartani magát az utazása során,
 • szállást a tartózkodás időtartamára,
 • Visszaúti- vagy továbbúti menetjegyet,
 • látogatása végén valóban elhagyja majd az Egyesült Királyságot.

 A szabad idős beutazás célja lehet: turizmus, családi és baráti látogatások, rövid ideig tartó tanulás, üzleti jellegű tevékenység, vagy szakmai eseményeken és konferenciákon való részvétel.

(Pl azok, akik szakmájuk szakértőjeként meghívást kaptak, úgynevezett „engedélyezett fizetett megbízásra,” vagy bizonyos üzleti, illetve tudományos tevékenység céljából, de alapvetően nem az Egyesült Királyságban dolgoznak, vízum nélkül beléphetnek az országba.

2021. január 1. után azoknak a magyar állampolgároknak, akik több mint hat hónapra érkeznek az Egyesült Királyságba, vagy utazásuk célja a munkavállalás, illetve tanulmányok folytatása, vízumot kell kérvényezniük a brit hatóságoknál.

A vízum típusa függ a beutazás céljától és időtartamától is. Elérhető vízum többek között a képzett munkavállalók, idénymunkások, önkéntesek, sportolók, első vállalkozásukat elindítók, beruházók számára, de még a háztartási dolgozók is külön vízumkategóriára jelentkezhetnek.

A diákok között pedig a tartózkodás hosszától függően megkülönböztetik azokat, akik legfeljebb 11 hónapig tartózkodnak az országban, illetve azokat, akik hosszabb időre iratkoznak be egy oktatási intézménybe.

További információk érhetők el a brit külügyminisztérium honlapján:   https://www.gov.uk/check-uk-visa?step-by-step-nav=d8f3c2e0-d544-4664-9616-ab71323e4d18#content , A honlap pontosítja hogy milyen esetekben kell vízumot igényelni.

Ezek a változások nem vonatkoznak azokra az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárokra, akik az EUSS regisztrációs rendszer keretében már megszerezték a letelepedett (settled) vagy előzetesen letelepedett (pre-settled) státuszt.    https://london.mfa.gov.hu/page/a-brexitet-koeveto-regisztracio

 

Tranzit átszállás repülőtéren

Amennyiben az Egyesült Királyságba való belépés célja tranzit átszállás, és nem a brit fennhatóság alá tartozó Csatorna-szigetek vagy a Man-sziget az utazás célpontja, akkor vízummentesen át lehet haladni az országon: a magyar utazók a repülőtér nemzetközi zónájába beléphetnek és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig tartózkodhatnak. A továbbutazás tényét azonban a határnál bizonyítani kell a brit hatóságoknak.

 

Személyi igazolvány, vagy útlevél?

A beutazáshoz egészen 2021. szeptember 30-ig lehet használni az Európai Unió területén kiállított személyi igazolványt, mint úti okmányt, 2021 október 1-től csak útlevéllel léphetünk majd be az Egyesült Királyság területére. Kivételt képeznek ez alól a letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezők, akik számára a belépést 2025. december 31-ig személyivel is lehetővé teszik

 

Jogosítvány és az európai egészségkártya

A Magyarországon kiállított vezetői engedély érvényes marad  az Egyesült Királyság területén, azonban a tartózkodásunk kezdetétől számított egy éven belül honosítani kell az okmányt a brit hatóságoknál.

Az európai egészségkártya 2021 januártól nem érvényes a Nagy -Britanniában.  Így fontos, hogy rendelkezzünk utasbiztosítással, melyet az utazás megkezdése előtt kötünk.

 

Állat-útlevél (pet passport)

A brit hatóságok továbbra is elfogadják az EU-ból érkezőktől az uniós állatútlevelet. Visszafelé azonban az állatok az EU-ba csak engedéllyel (AHC) lesznek szállíthatók, amit állatorvosnak kell kiállítani, az utazás előtt legfeljebb tíz nappal, és legalább 21 nappal a veszettség elleni oltás után. Az állatnak ezen kívül rendelkeznie kell mikrochippel is.

 

Érdeklődés esetén további információ a helyekről a jegyirodában. A Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen

 

 

 

Dohán túli pontok, dohai átszállással

 

 

város

túrista osztály

ár Ft adókkal együtt

business osztály

ár Ft adókkal együtt

Muscat    175000 Ft-tól    709000 Ft-tól
Salalah    173000 Ft-tól    759000 Ft-tól
Phuket    211900 Ft-tól    656900 Ft-tól
Bangkok    190900 Ft-tól    611900 Ft-tól
 Zanzibár    207900 Ft-tól    744900 Ft-tól
 Male    211900 Ft-tól    779900 Ft-tól
 Katmandu    224900 Ft-tól    822900 Ft-tól
Seychelles    252900 Ft-tól    846900 Ft-tól
Colombo    235900 Ft-tól    828900 Ft-tól

 

Feltételek:

Akció érvényessége: 2022 január 10-ig. Az utazást 2022 október 30-ig kell befejezni.

Utazás:  Az árak 90/120 napos elővásárlással elérhetők..

Jegy érvényessége:  minimum kittartózkodás: min 7 nap,   max 1 hónap tartózkodás lehetséges.. A jegyet a foglalás napján meg kell vásárolni

Egyéb feltétel: a jegy kiadását követően tarifától függően lehet  visszatéríthető, indulás előtt dij ellenében módosítható.  A taxok napi árfolyamon kerülnek kikalkulásra, igy a feltűntetett árak, ennek függvényében változhatnak! Helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre adott járaton.

  Storno biztosítás köthető.

A további feltételekről tájékozódjék irodánkban,  a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen vagy a 36 30 68-266-98 telefonon.

 

 
 

túrista ár Ft taxokkal

business ár Ft taxokkal

Dubai

 155000 Ft-tól

604000 Ft-tól

Muscat

 170000 Ft-tól

 704000 Ft-tól

Bangkok

 190000 Ft-tól

 609000 Ft-tól

Male

210000 Ft-tól

 800000 Ft-tól

Phuket

215000 Ft-tól

 640000 Ft-tól

Colombo

240000 Ft-tól

 835000 Ft-tól

Sexchelles

250000 Ft-tól

 810000 Ft-tól

 

HÉTVÉGI (pénteki/szombati indulás esetén) felár :

 

                                                                40 EURO!!

 

Feltételek:

- az akció   2022 január 24-ig--ig tart.

- utazás: 2022  január 10 - június 30-ig .

- feltételek: a jegy kiadását követően nem visszatérithető, a dátum tarifakülönbözet megfizetésével módositható.

Storno biztositás köthető

 

Érdeklődés esetén további információ a helyekről a jegyirodában.
A 429-10-50 telefonon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen.

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Aegon Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546

 

COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS