KAPCSOLAT
1052 Budapest Kristóf tér 7-8.
1364 Budapest, Pf. 349
429-1050, 429-1051
429-1055
booking.ticket@hunair.hu

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

Heti Ajanlat

Az alább ismertetett jogszabályok hatálya nem terjed ki azon szeményre, 

 

- aki - polgári légijárművel való beutazást ide nem értve - Horvát Köztársaság, Osztrák Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna  területéről lép Magyarország területére, (347/2021 (VI.22) Korm rendelet és 468/2021 (VIII.6) Korm.Rendelet)

 

- aki, a magyarországi belépés napjától számított 6 hónapon belül átesett a COVID megbetegedésen és azt a belépésekor hitelt érdemlően bizonyítja, valamint:

 

- aki érvényes a magyar állam által kiadott védettségi igazolvány bemutatásával bizonyítja, hogy védett a COVID megbetegedés ellen

 

- aki az Europai Unió tagállamában az Európai Unió és/vagy magyarország által elfogadott oltásokkal rendelkezik és az oltások dátumát, tipusát hiteltérdemlően igazolja.

 

- olyan állam érvényes védettségi igazolványa bemutatásával bizonyítja, hogy védett a COVID megbetegedés ellen, amely országgal Magyarország a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadására kétoldalú megállapodást kötött.

Jelenleg Albánia, Bahrein,  Ciprus, Csehország, É-Macedónia, Georgia (Grúzia), Horváthország, India, Kazah Köztársaság, Marokko,  Moldova,  Mongólia,   Montenegro, San Marino, Szerbia (2 oltást kér igazolni),  Szlovákia (Pfizer, Moderna 2.oltás+14 nap, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnyik V és Sinopharmmal 1. oltás+28 nap), Szlovénia (2 oltást kér igazolni),  Törökország, Ukrajna,  Üzbegisztán, Zöldfoki Szigetek

 

- aki Andórai hercegség, a Ferőer Szigetek, Izrael, a monacoi Hercegség, a Panamai Köztársaság,  Románia,  Svájc, vagy a Vatikánvárosi Állam  védettségi igazolványát mutatja be (egyoldalú elismerés a magyar állam részéről).

 

- arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki védettnek minősülő személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát  

 

- azokra akik az alábbi országokból az ott elvégzett 72 óránál nem régebbi negativ PCR teszt birtokában lépnek be Magyarország területére:(468/2021 (VIII.6) Korm Rendelet)

 • az Európai Unió tagállamai 
 • európai uniós tagjelölt országok  Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
 • a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai    Izland,. Lichtenstein, Norvégia, Svájc, Svédország, Dél-Korea, Japán, Kolumbia, Mexiko, Új-Zéland
 • az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagállamai  (USA, Kanada, ">Egyesült Királyság, ">Izland, ">Észak-Macedónia)
 • Oroszországi Föderáció
 • Egyesült Arab Emírségek
 • Bahrein,
 • a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamai (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgízia, Törökország, Üzbegisztán)
 • a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országok, amelyek egymás védettségi igazolását elfogadják. A fent nem szerpeltek: .Albánia,  Georgia (Grúzia),  Marokko,  Moldova,  Mongólia,   San Marino, Szerbia,   Ukrajna,  Zöldfoki Szigetek

 

A Kormány a 347/2021 (VI.22), a  234/2021(V.5),  a 203/2021 (IV.29), a 88/2021 (II.27), a  422/2020 (IX.4.) rendelettel  módosított  408/2020 (VII.31) Rendelete, valamint a vonatkozó KKM Rendeletek  az alábbiakat tartalmazza:

 

 

Magyar állampolgárok

Külföldi állampolgárok

fő szabály

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban  a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja.  A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 48 órának el kell telni. 

Amennyiben a beutazást megelőző 6 hónapon belül igazoltan átesett a COVID fertőzésen, korlátozás nélkül beléphet. 

nem léphet be Magyarországra, csak külön engedéllyel méltányolható okból, az engedélyt a police.hu-n kell lekérni.  https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem?inheritRedirect=true 

Ezenkívül a kivételek léphetnek be. 

kivétel 1. : üzleti utazók

Amennyiben a kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelyet hazaérkezéskor a belépéskor az utazó hitelt érdemlően igazolni tud, korlátozás nélkül beléphet, ha az utazás az alábbi országok egyikébe történt: 

 

a) az Európai Unió tagállamába,
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba: Izland,. Lichtenstein, Norvégia
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes  állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba: Svájc
d) európai uniós tagjelölt államba: Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott országba.
Amerikai Egyesült Államok,  Bahrein,  Egyesült Arab Emírségek,  Indiai Köztársaság,  Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság,  Oroszországi Föderáció,  Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna.
Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Grúzia

 

Amennyiben az utazás célját illetően kétség merül fel, marad a fő szabály szerinti karantén kötelezettség

 

 

 

Amennyiben a beutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelyet  a belépéskor az utazó hitelt érdemlően igazolni tud, és az alábbi országok polgára, vagy azokban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult, az utazó korlátozás nélkül beléphet.

 

 

a) az Európai Unió tagállama
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam: Izland,. Lichtenstein, Norvégia
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes  állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású állam: Svájc
d) európai uniós tagjelölt állam: Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott ország.
Amerikai Egyesült Államok,  Bahrein,  Egyesült Arab Emírségek,  Indiai Köztársaság,  Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság,  Oroszországi Föderáció,  Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna.
Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Grúzia

Amennyiben az utazás célját illetően kétség merül fel, nem léphet be Magyarországra. 

 

 

 

kivétel 2.: sportolók és kultúrális intézmény dolgozói

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja. A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 24 órának el kell telni.

Magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint léphet be:

-          aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be  Magyarország területére

-          aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére

a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális  rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére

 

kivétel 2.: sportolók és kultúrális intézmény dolgozói  folytatás

 

ha a külföldi állampolgár:

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt –,

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,

c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

d) a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény

da) fellépője,

db) technikai személyzetének a tagja”

 

- beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző  5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő angolnyelvű igazolással igazolt negativ PCR teszt birtokában.

vagy

akkor is beléphet Magyarország területére, ha  a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal  elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,  negatív PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot mutat be.

kivétel 3: sportrendezvény és kulturális esemény nézői

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban  a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja. A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 48 órának el kell telni

Beléphet Magyarországra, amennyiben  

- belépéskor egészségügyi vizsgálaton esik át és az negativ

-  bemutatja a belépőt, vagy részvételi jegyet - ha  a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,  negatív PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot mutat be.

- amennyiben a belépéstől számított 72 órán belül  Magyarország területét elhagyja

*A schengeni országok az alábbiak:

Ausztria, Belgium,  Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lettország, Lengyelország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 

 

 A Budapest Airport és a Universal Medical Hub együttműködésével a 2B Terminál bárki által megközelíthető érkezési szint területén PRC teszt és antigén koronavírusteszt elvégzésére alkalmas tesztelő állomás nyílt. A tesztet nem  csak utasok, bárki kérheti, időpont foglalás nélkül.  A PCR teszt ára a hatósági árnak megfelelő 19500 Ft. A PCR teszt eredménye 24-48 óra alatt, míg az antigén teszt 15-20 perc alatt készül el. Online regisztrűáció szükséges: https://bud.umedhub.com

 

 

 

 

 

 

Az itt közölt információk tájékoztató jellegűek, elsősorban a változásokra igyekszünk felhívni a figyelmet, ezért az információk nem teljeskörűek, további ellenőrzést igényelnek. 

 

FERIHEGYI önköltséges teszt központ:

A Budapest Airport és a Universal Medical Hub együttműködésével a 2B Terminál bárki által megközelíthető érkezési szint területén PRC teszt és antigén koronavírusteszt elvégzésére alkalmas tesztelő állomás nyíltott. Nyitvatartás 03.00 - 20.00 óráig.. A tesztet nem  csak utasok, bárki kérheti, időpont foglalás nélkül.  A PCR teszt ára a hatósági árnak megfelelő 19500 Ft. A PCR teszt eredménye 24-48 óra alatt, míg az antigén teszt 15-20 perc alatt készül el. Online regisztrűáció szükséges: https://bud.umedhub.com

 

Online regisztráció kötelezettség országonként:  Passenger Locator Form (PLF)

A QR kódot a check innél be kell mutatni. Egyes országok esetében lehetséges papir alapon is kitölteni és a  nyomtatványt átadni a check innél.  A kitöltéshez tudni kell a repülőgépen az ülés számát.

 

Austria

A Magyarországról történő beutazás feltételei: a magyar védettségi igazolvány NEM elfogadott. Az EU-s védettségi igazolvány, ha a lenti tartalommal bir elfogadott: Sputnyik oltás nem elfogadott.

 48 órán belüli antigén vagy 72 órán belüli PCR tesztről szóló orvosi igazolás, VAGY

- orvosi igazolás arról, hogy az utazó a COVID-19 betegségen 6 hónapon belül átesett vagy hogy esetében 90 napon belül vérvizsgálat (szérum, plazma vagy teljes vérkép) alapján antitest kimutatására került sor , VAGY

 - igazolás arról, hogy az utazót a beutazási rendelet I. mellékletében felsorolt oltások egyikével (Pfizer, Astra Zeneca, Johnson and Johnson, Moderna, Sinopharm, Sinovac) beoltották, az alábbiak szerint:
az első oltás utáni 22 naptól kezdődően, összesen három hónapig,
a második oltástól kezdődően, ameddig az első oltástól 9 hónap nem telt el,- egy dózisú oltóanyagoknál a beadástól számított 9 hónapig,
egy oltás megtörténtétől (9 hónapig), amennyiben annak beadása előtt legalább 21 nappal a beoltottnak pozitív PCR tesztje vagy az oltás előtt pozitív antitest tesztje volt.
 
-  Az országba történő belépés antitest vizsgálatról készült német vagy angol nyelvű orvosi igazolás birtokában is lehetséges, ezen igazolások a mintavételtől számított 90 napig érvényesek.

A tesztkötelezettség a belépéstől számított 24 órán belül pótolható, ehhez a határátlépésnél kérhetik a tesztelési időpontfoglalás bemutatását.Felhívjuk az utazók figyelmét, hogy az osztrák hatóság az utólagos tesztkötelezettség teljesítését ellenőrzi!   A nem egyedül utazó, 12 év alatti gyermekekkel szemben nem áll fenn tesztelési kötelezettség. A 12 és 18 év közötti – nem oltott és nem gyógyult - gyermekek, akik oltottsági- vagy gyógyultsági igazolással beutazó felnőtt kíséretében utaznak be, teszt bemutatására kötelesek.

A belépési szabályokon túlmenően regisztrációs kötelezettség áll fenn a nem oltottak számára, aki Ausztriába belép, kivéve azokat, akik a beutazási korlátozások alól eddig is kivételt képeztek, pl. ingázók, tranzitálók, a halaszthatatlan családi okból (pl. temetés) beutazók.A regisztrációhoz szükséges linkek  - többek között - az alábbi oldalon lesznek elérhetők angol és német nyelven:  https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9
A határátlépéskor a regisztrációkor kapott, QR kódot tartalmazó visszaigazolást kell elektronikusan vagy kinyomtatva bemutatni. Amennyiben az utazó számára az elektronikus kitöltés nem lehetséges, a jogszabály E vagy F mellékletét (l. a linket alább az általános szabályoknál) kell kitöltve bemutatni és az az illetékes hatóságnak továbbításra kerül.
 

 Belgium:

Belgium átsorolta Magyarország egész területét a zöld  utazási kategóriába. 
Jelenleg Magyarországról korlátozás nélkül be lehet utazni Belgiumba, azonban mindenkinek ki kell töltenie a beutazás előtti online űrlapot (Passenger Locator Form) – ld. c) pont. Mivel Magyarország alacsony (zöld) kockázati besorolásba tartozik, sem tesztelési, sem karanténkötelezettség nem terheli a beutazót. A beutazásnak nem feltétele a beoltottság. Kiskorúakra ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
 
A repülővel történő beutazás előtt az indulási repülőtéren az űrlapot a beszállás előtt fel kell mutatni.
Az űrlap az alábbi címen érhető el angol, francia, holland és német nyelven:    https://travel.info-coronavirus.be/fr/public-health-passenger-locator-form
 
2020 Augusztus 1-től a Belgiumba történő beutazás előtt kötelező egy online űrlap kitöltése, amelyben nyilatkozni kell a beutazás előtti külföldi tartózkodás részleteiről. A belga hatóságok szankcionálhatják az űrlap kitöltésének elmulasztását!
Az űrlap kitöltése a beutazás előtt legfeljebb 48 órával kötelező az alábbi kategóriákba tartozóknak függetlenül állampolgárságuktól, illetve attól, hogy mely országból érkeznek Belgium területére:
-minden, repülővel vagy hajóval Belgium területére érkező személynek;
-minden Belgiumba érkező személynek (függetlenül az utazás módjától), aki 48 óránál hosszabb ideig szándékozik Belgium területén tartózkodni, vagy, aki korábban Belgiumból indulva 48 óránál hosszabb ideig tartózkodott külföldön.

 Ciprus: 

Magyarország jelenleg a zöld kategóriában van, igy Magyarországról korlátozás nélkül, teszt és karantén mentesen lehet beutazni. Május 28-tól Ciprus elfogadja a magyar védettségi igazolványt, a magyarnyelvű oltási igazolvánnyal kiegésztve a vakcina tipusától függetlenül.  2 adagos oltás esetén a  2. oltás napjától, az egy adagos Jansen vakcina esetén az első oltás utáni 15. naptól lehet belépni ezek birtokában Ciprusra.  Minden belépő a légijáratra való felszállás előtt 24 órával regisztráció köteles az alábbi honlapon:  https://cyprusflightpass.gov.cy/ , a 18 év alattiakat a kisérő felnőtt regisztrációjában kell, hogy regisztrálják.  A védettségi igazolványt és a papiralapú oltási igazolást fel kell tölteni a regisztrációba. A regisztrációt induláskor és érkezéskor ellenőrzik, szúrópróbaszerűen kötelezhető az utas PCR tesztre.  Oltás nélkül az országbesorolás szerinti feltételekkel lehet Ciprusra belutazni.

A 12 évnél idősebb kiskorúnak PCR-teszttel lehetséges a beutazás, míg a 12 évnél fiatalabbak PCR-teszt és védettségi igazolás nélkül utazhatnak, de nekik is ki kell tölteni a CyprusFlightPass elektronikus adatait.
Figyelem! Az a védettségi igazolvány, mely azt igazolja, hogy az utas átesett a betegségen, nem mentesít a PCR tesztek elvégzése, illetve az önizolációs kötelezettség alól.
 
A platform használata mindenki számára kötelező, aki Ciprusra szeretne utazni. Aki a „Cyprus Flight Pass” iránti kérelmet nem elektronikus formában tölti ki, vagy anélkül érkezik a szigetre vagy 300 eurós büntetésre számíthat, vagy pedig a hatóságok visszafordítják a kiindulási országba. Kizárólag a platform műszaki meghibásodása, vagy karbantartás esetén, melyet hivatalosan a platformon jelentenek be, tekintenek el az elektronikus kitöltéstől és csak ebben az esetben fogadják el a kézzel kitöltött formanyomtatványt. A korábbi információkkal ellentétben a ciprusi fél hatályos tájékoztatása értelmében távozáskor az utasoknak NEM szükséges egy elektronikus jóváhagyás bemutatása a sziget elhagyásához. További információk közvetlenül a következő e-mail címen kérhetők: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
 
Az oltás nélül érkező utasokra az országbesorolás szerinti feltételek vonatkoznak. Magyarország jelenleg a narancssárga  kategóriiában van, igy az belépéstől számított 72 órán belüli negatív PCR tesztet kell bemutatni védettség hinyában. Az érkezéskor szintén tesztelni kell, és a teszt eredményének megérkezéséig hazikaranténban kell tartózkodni.
 

 Franciaország

A védettséget igazoló európai digitális COVID pass vagy annak papíralapú változata abban az esetben fogadható el, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
 
bizonyítja, hogy a beutazásra legalább két héttel a második injekció után kerül sor, elfogadott oltóanyagok: Pfizer, Moderna, Astra-Zeneca
bizonyítja, hogy a beutazásra legalább négy héttel a Johnson/Johnson oltás után kerül sor
bizonyítja, hogy a beutazásra legalább két héttel az első adag oltás után kerül sor koronavíruson átesett személyek esetében
A magyar védettségi igazolványt nem fogadják el: az igazolásnak tartalmaznia kell az oltás fajtáját és a beadások időpontját.
 
Az oltási feltételeket nem teljesítő uniós beutazóknak továbbra is 72 óránál nem régebbi negatív PCR vagy antigén tesztet (francia vagy angol) szükséges bemutatni, azaz:
 
az oltással nem rendelkezőknek
azoknak, akik oltási folyamata nem lezárt
azoknak, akiknek oltás típusát az európai gyógyszerügynökség nem fogadta el (pl. Sinopharm vagy Sputnik-V)
11 év felett kiskorúaknak
Az oltási vagy teszt elvárásokon túl becsületbeli nyilatkozatok kitöltését is kéri a francia fél, ezekről az alábbi honlapon tájékozódhat angolul is: https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
 
A 11 éven felüli belépőknek 72 órán belüli negatív SARS-CoV-2  PCR tesztet kell felmutatniuk. Ez alól egyelőre kizárólag a kishatármenti és teherforgalom a kivétel. Karanténkötelezettség egyelőre nincs2021. január 18-ától az antigén teszteket nem fogadják el. A belépőknek továbbá becsületbeli nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy nem rendelkeznek koronavírus tünetekkel, a belépést megelőző két hétben nem érintkeztek koronavírusos beteggel, vállalják belépéskor virológiai teszt elvégzését,  hét napig önkéntes házi karanténban maradnak, majd utána egy második PCR tesztet készítenek.
A belépés Franciaország területére nyilatkozathoz kötött, amely   https://mobile.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage honlapjáról letölthető.
 

Görögország:

A Görögországba érkezőknek a beutazástól számított 72 óránál nem régebbi negatív PCR tesztet, vagy 48 óránál nem régebbi negatív Rapid/antigén gyors tesztet kell bemutatniuk, amennyiben nem rendelkeznek oltási igazolvánnyal, vagy védettséget igazoló okmánnyal.
 
2021. június 1. óta alkalmazza, és egyben elismeri az Európai Unión belül a védettséget igazoló digitális COVID-igazolványt, így ennek birtokában karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni az országba, illetve az országon belül is a görög hatóság által kiállított EU-s védettségi igazolvánnyal egyenértékű dokumentumként használható.
 
Az oltási igazolvánnyal szembeni követelmények: A második oltás beadása után el kell telnie 14 napnak ahhoz, hogy elfogadják az oltási igazolványt. Az állami szerv által kiállított igazolásnak az angol, francia, német, olasz, spanyol, vagy orosz nyelv valamelyikén tartalmaznia kell a következő információkat: a beoltott személy teljes neve, az alkalmazott vakcina típusa, a beadott adagok száma és dátuma (1. és 2.). Az oltási igazoláson szereplő névnek meg kell egyeznie az oltási igazolvány birtokosának útiokmányában szereplő névvel.
 
Elfogadott oltóanyagok: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson & Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Szputnyik), Cansino Biologics, Sinopharm.

A repülőgéppel érkezőknek minimum 48 órával az utazás megkezdése előtt regsiztrálniuk kell.  A szárazföldi, vagy tengeri úton érkezőknek minimum 48 órával, de maximum 72 órával az országba érkezés előtt kell kitölteni a nyomtatványt.

 Az angol nyelvű online nyomtatványt a következő linken érhetik el:  https://travel.gov.gr/#/ . Ennélkül megtagadhatják a beszállást az utazótól.

 A kitöltés után az utas kap egy QR kódot, amelyet érkezéskor be kell mutatnia a határellenőrzést végző hatóságoknak. A QR kódot az utas a mobil telefonja segítségével, vagy kinyomtatott formában mutathatja be. A megadott információk alapján a rendszer kockázatelemzést végez, amely alapján kiválasztják azokat az utasokat, akiket letesztelnek. A tesztelésre kiválasztott  utasoknak az általuk foglalt szálláson 1 napra karanténba kell vonulnia a teszt eredményének megérkezéséig. Akinek negatív a tesztje folytathatja a nyaralását, akinek pozitív a tesztje, két hétre államilag ellenőrzött karanténba kerül.
 

 Horvátország: 

Horvátország vonatkozásában általános határátlépési korlátozás van érvényben az EU azon tagállamaiból érkezők számára, akik nem rendelkeznek az Unióban kölcsönösen elfogadott, érvényes digitális COVID igazolvánnyal.
A digitális COVID igazolvány felmutatása, érvényes útiokmányok birtokában, mentesít a határátlépési korlátozások alól.
A digitális COVID igazolványnak tartalmaznia kell.
 - A Pfizer/Astra/Moderna/Sputnik/Sinopharm vakcinák esetében – mindkét dózis felvételét.
 - A Janssen (Johsnon) vakcina esetében az egyetlen dózis felvételét, továbbá a dózis felvételét követően el kell telnie 14 napnak.
 - Továbbá, a Pfizer/Moderna/Sputnik/Astra vakcinájával oltott személyek esetében – külön szabályok alapján – már az első dózis felvétele után korlátozott időtartalommal szabad a beutazás. 
A 12 év alatti kiskorúak szintén mentesülnek a beutazási korlátozások alól, amennyiben a velük együtt utazó szülő vagy felnőtt kísérő rendelkezik digitális COVID igazolvánnyal. 
 
Magyar állampolgár, amennyiben nem rendelkezik digitális uniós COVID igazolvánnyal Magyarországról, az Unió területéről vagy Unión kívüli országból  az alábbi – választható – feltételek egyikének teljesítésével léphet be akadálymentesen Horvátország területére. Emellett külön szabály vonatkozik a Dél-Afrika, Brazília, Zanzibár, India területéről érkezőkre, akikre egyidejű karantén és PCR tesztelési kötelezettség vonatkozik.  
-  A mintavételtől számított 72 óránál nem régebbi, negatív SARS-CoV-2 PCR teszt (PCR teszt) vagy a mintavételtől számított 48 óránál nem régebbi,  az EU-által elfogadott antigén-alapú gyorsteszt felmutatásával
- Van lehetőség a tesztelést saját költségre a határátlépést követően Horvátországban elvégezni, ez esetben a teszt eredmény megérkezéséig házi karanténban kell tartózkodni  (A horvátországi tesztközpontok listája) A házi karantén pontos címéről, amely lehet apartman, hotel vagy magánház is, a beutazó személy a határon nyilatkozik vagy azt az utazást megelőzően a  https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül rögzíti.
-  tesztelési kötelezettségnek eleget tesz az a személy is, aki már átesett a COVID betegségen és azt a határátlépés idején igazolni tudja. A betegségen való átesettség igazolható: 180 napnál nem régebbi, de az utazást megelőzően legalább 11 nappal korábban kiállított pozitív PCR teszttel vagy antigén-teszttel, vagy a fertőzésen való átesettséget hitelt érdemlően  igazoló orvosi igazolással. Teszt hiányában 10 napos karanténkötelezettség áll fenn. A horvát hatóságok a magyar nyelvű pozitív PCR teszteredményt vagy pozitív antigén alapú gyorsteszt eredményt elfogadják. A pozitív antitest eredmény nem felel meg a betegségen való átesettség igazolására. Továbbá, az EESZT nyilvántartó rendszerből kinyomtatható irat sem felel meg, amennyiben az orvosi pecséttel, aláírással nincs ellátva. A betegségen való átesettséget igazoló magyar védettségi igazolványt a horvát hatóságok nem fogadják el.
- COVID Védőoltással: FŐSZABÁLY szerint, a COVID-elleni védőoltások megszerzését igazoló igazolás felmutatása a határátlépésnél mentesít a tesztelési és karantén-kötelezettség alól, amennyiben a beutazó a határátlépés napján igazolni tudja, hogy a kétdózisú védőoltás  második dózisát is megkapta, míg egydózisú (Janssen) vakcina esetében legalább 14 nappal a beutazás napját megelőzően kapta az oltást. A védőoltás megszerzését igazoló igazolványokat, papír alapú dokumentumokat nem szükséges horvát vagy angol nyelvre lefordíttatni.
- Pfizer/Moderna/Sputnik vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít, ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, de nem telt el 42 nap. Az AstraZeneca vakcina első dózisával oltott személyek esetében Horvátország szabad és korlátozásmentes belépést biztosít,  ha az első dózis felvétele után eltelt 22 nap, de nem telt el 84 nap. A Sinopharm vakcina esetében a FŐSZABÁLY, azaz két dózis felvétele biztosít szabad belépést, míg a Janssen vakcina esetében az oltást követően 14 napnak kell eltelnie a teszt- és karanténmentes beutazáshoz! 
- Az a személy, aki az utazást megelőző fél évben átesett a COVID betegségen és csak egy oltási dózist kapott meg, az első oltást követő fél évig szintén mentesül a karantén és teszt kötelezettség alól. Természetesen mindkét körülményt (betegségen való átesettséget, első oltást) igazolni szüksége
 
Kiskorúakra vonatkozó szabály: a 12 év alatti kiskorúak mentesülnek az uniós digitális oltási igazolás bemutatása alól, ahogyan a tesztelési kötelezettség alól is, amennyiben szüleik/felnőtt kísérőjük társaságában utaznak, és a szülők/kísérők rendelkeznek az előírt negatív (PCR, antigén gyorsteszt) eredménnyel vagy a fentebb előírt védőoltással vagy a betegségen való átesettséget igazoló dokumentummal.  Ez a mentesség jelenleg nem illeti meg a 12-18. év közötti korosztályt.       
 
A határon minden esetben nyilatkozni kell a Horvátországban tervezett tartózkodás időtartamáról, annak helyszínéről, valamint többnapos tartózkodás esetén a szállás pontos címéről.
A torlódás elkerülése, s a várakozási idő csökkentése érdekében javasolt az adatokat a beutazást megelőzően feltölteni a https://entercroatia.mup.hr/ honlapon keresztül.  Ezt követően az utas visszaigazoló e-mail üzenetet kap, továbbá megkapja a Horvát Közegészségügyi Intézet útmutatóival és javaslataival kapcsolatos információkat. A fenti honlap magyar nyelven is elérhető.
Figyelem: az entercroatia.mup.hr oldallal kapcsolatban tapasztalt regisztrációs és informatikai hibákra tekintettel a következőket javasoljuk:  Csoportos és ugyanazon helyre történő utazás esetén célszerű a csoport (pl. családfő, csoportvezető) legalább egy tagját regisztrálni. Elháríthatatlan technikai problémák esetén, a szükséges regisztrációs adatokat a határátlépéskor, szóban is lehet közölni.
Kivételek: A Horvátországon keresztül tranzitálóknak a horvát határrendőrség iránymutatása szerint nem kell kitölteni az adatlapot.
 

 Hollandia: 

2021 szeptember 6-tól Magyarország a sárga besorolásba került, igy korlátozásokkal lehet beutazni Magyarországról Hollandiába. A beutazási korlátozás életbe lépésétől, minden 12 év feletti személynek igazolnia kell, hogy:
 
1.  vagy már teljesen be van oltva:    Pfizer, Moderna, AstraZeneca, oltásoknál és a második oltás beadása óta 14 nap eltelt;  Janssen oltásnál az oltás beadása óta 28 nap eltelt (ha az oltást 2021. augusztus 14. előtt adták be, akkor 14 nap a várakozási idő)
 
2.  vagy átesett a betegségen az elmúlt 6 hónapban és az hiteltérdemlően (EU applikáció) bizonyitani tudja;
 
3  vagy rendelkezik 48 óránál nem régebbi negatív PCR-teszttel, vagy 24 óránál nem régebbi negatív antigénteszttel.

Tranzitálás  A holland kormány döntése értelmében 2021. január 23-tól 13 éves kortól minden, a holland kormány által magas kockázatúnak ítélt országból Hollandiába utazónak és Hollandián keresztül továbbutazónak az érkezési időpontnál 72 óránál nem régebbi negatív PCR-tesztről szóló nyomtatott/digitális igazolást, valamint egy egészségügyi nyilatkozatot ('health declaration form') kell bemutatni ahhoz, hogy felszállhasson egy Hollandiába tartó repülőgép vagy hajó fedélzetére, illetve Hollandiába tartó autóbusz vagy vasúti járatra. Magyarország nem tartozik ide, de hazafelé a kiinduló ország besorolását ellenőrizni kell.

Az egészségügyi nyilatkozat megléte a Hollandiában mindössze csak tranzitáló utasoknak is kötelező.
 

 Izland

Izlandra 2021 március 18-tól minden az EU gyógyszerügynöksége által jóváhagyott vakcinát teljességében megkapott utas korlátozás nélkül beléphet. 

Oltási igazolás vagy védettséget igazoló igazolás hiányában az országba lépést megelőzően maximum 72 órával készült negatív eredményű PCR-tesztet kell bemutatni az izlandi határ átlépésekor.

 Minden Izlandra érkező, izlandi bejelentett lakcímmel nem rendelkező személynek két koronavírus tesztnek kell alávetnie magát beutazáskor. A beutazó személyek első tesztje a megérkezéskor történik, a második azt követően öt nappal egy beutazáskor megjelölt tesztközpontban. A két teszt között a beutazóknak 5-6 napig karanténban kell tartózkodniuk.Figyelem!  A második teszt negatív eredménye ellenére is jogosultak az izlandi hatóságok fenntartani a karanténkötelezettséget (pl.: ha igazoltan fertőzött mellett ült a beutazó a repülőn)

 Minden Izlandra utazónak az utazást megelőzően ki kell töltenie az alábbi előregiszrációt:  https://visit.covid.is és javasolt telepítenie az alábbi nyomkövető alkalmazást:  https://www.covid.is/app/en. Az előregisztráció során a beutazást megelőző 72 órában készült negatív eredményű PCR-tesztet is fel kell tölteni az oldalra. A tesztre vonatkozó formai követelmények ide kattintva találhatóak.

 

Kanada

2021 szeptember7-től megszűnt a kanadai beutazási tilalom (kivéve Indiából és Makokkóból), az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén

- A kanadai kormány által elfogadott vakcinákkal való teljes oltottság esetén (Phizer, Moderna, Astra, Jansen) ha a 2. illetve a jansen esetén az 1. oltás után eltelt 14 nap.

- A belépéstől számitott 72 órán belül levett negativ PCR teszt eredmény, vagy a belépéstől számitott 180-14 nap között positiv COVID 19 teszt. 

- Tünetmentesség

- Az angol vagy francia nyelvű oltási igazolás, vagy a pozitiv teszt igazolás feltöltése az alábbi linkre: https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html?utm_campaign=cbsa-asfc-covid19-21-22&utm_source=media&utm_medium=email&utm_content=exemptions_aug21_en43  Javasolt ezekből printelt verzót is vinni az utazásra. 

- A beutazáshoz szükséges összes dokumentum megléte (vizum, eTA stb)

- Az érkezéskor való tesztelés vállalása szükség esetén.

Fent 6 kritérium bármelyikének hiánya beutazási tilalmat von maga után

 

Katar:

július 12-től bizonyos feltételekkel. Magyarország a Zöld országlistában szerepel, így a magyar állampolgárok az alábbi előirások szerint  utazhatnak be az országba:
 - 2 oltással rendelkezők (Pfizer, Astra, J&J, Moderna) 0-11 éves mehet az oltott szülővel, 12-17 éves nem mehet
-        Érkezés előtti 72 órán belül elvégzett negatív PCR teszt
-        Kötelező regisztráció érkezés előtt legalább 12 órával itt:  https://www.ehteraz.gov.qa/PER/loginPage?language=en
 
Tranzitáláskor a tesztkötelezettség az induló országtól függ, ez különösen hazafelé lehet fontos.
 

 Lettország

A Lettországba érkező és Lettországon átutazó személynek továbbra is kötelező a negatív (legfeljebb 72 órával Lettországba érkezése előtt elvégzett - a 72 órát a mintavételi időponttól kell számolni, s nem az eredmény kézhezvételétől) negatív PCR (Polymerase Chain Reaction test) COVID-19 teszteredmény bemutatása. A teszt eredményét angol, német, francia vagy orosz nyelven kell felmutatni. Elfogadnak olyan, a tesztet kiváltó orvosi dokumentumot is, amely igazolja, hogy az adott személy nem fertőző (pl. COVID-19 fertőzött volt az elmúlt 180 napon belül és már meggyógyult). Amennyiben repülőgéppel, vonattal, busszal vagy hajón érkezik az utazó, úgy a negatív teszteredményt a felszálláskor kell felmutatni, annak hiányában megtagadják a felszállást.
 
Kivételt képeznek az Európai unióból Eu-s védettségi igazolással beutazók, azaz ha az utazó  teljes körűen beoltásra került a COVID-19 elleni - az Európai Gyógyszerügynökség (EMA), vagy azonos szintű szabályzóhatóság, vagy az Egészségügyi Világszervezet által elismert – oltóanyaggal (jelenleg Lettországban: AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson), vagy a betegségen igazolható módon 11 napnál nem hamarabb, de 180 napnál nem régebben átesett.  
 
A kivételek közül kiemeljük az alábbiakat: 11 év alatti gyermekek, a közlekedési társaságok alkalmazottai és személyzete, továbbá olyan átutazók, akik nem hagyják el a repülőtér tranzitját (de ott 24 óránál tovább nem tartózkodnak), valamint a diplomáciai testület képviselői.
 
Minden Lettországba beutazónak (a személygépkocsival érkezőknek is) és Lettországon át tranzitálónak előzetesen elektronikusan regisztrálni kell magát. A beutazónak az elektronikus nyilvántartási űrlapot ("covidpass") nem korábban, mint 48 órával a határátlépés előtt kell kitöltenie, az átutazónak azonban a regisztráció kitöltésétől számítva 12 órán belül át kell haladnia az országon. A regisztrációt követően az utas/a belépő egy QR kódot kap.    A regisztárciós adatlap erről a linkről is letölthető: ttps://www.sam.gov.lv/en/article/questionnaire-be-filled-persons-entering-latvia-using-services-international-carriers


Málta:

Július 14-től az összes korábban sárga kategóriás ország, így Magyarország  is piros kategóriába kerül, ezért szigorú beutazási feltételeket alkalmaznak:
 
A 12 évnél idősebb személyek kizárólag a Málta által előírt kritériumoknak megfelelő EU COVID igazolvánnyal léphetnek be az országba.
Málta csak a Pfizer-BioNtech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, és a Johnson & Johnson oltásokat fogadja el. 
Egyéb oltások, a betegségen történő átesés, PCR és egyéb tesztek nem érvényesek.
5-12 év közti gyermekek 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszt bemutatásával léphetnek be a beoltott kísérő társaságában.
0-5 év közti gyermekek korlátozás nélkül beléphetnek a beoltott kísérő társaságában
A beutazáskor kötelező a kitöltött Passenger Locator Form (PLF) és Public Health Travel Declaration form leadása. A nyomtatványok a következő linken érhetők el: https://www.maltairport.com/declarationforms/
 
 
 Nagy-Britannia: 
 
2021. augusztus 2-án 04.00 órától az Angliába történő beutazáskor azon sárga kategóriás európai országokból (jelenleg Magyarország is ide tartozik)  és az USÁ-ból érkezők számára, akik az FDA és EMA  (USA és Európai Gyógyszerügynökség)  által engedélyezett vakcinával teljes oltottsággal rendelkeznek,  megszűnik a karantén kötelezettség.(Így a bejelentett könnyítések a Sinopharm és Sputnik V vakcinákkal beoltottakra nem vonatkoznak.)
 
Az érkezés előtt 72 órán belül, valamint a belépést követő 2. napon végzett PCR-teszt, és a Passenger Locator Form kitöltése továbbra is előírás. Ugyanilyen feltételekkel történő beutazási könnyítést jelentett be a skót kormány is, Skóciára vonatkozóan, 2021. augusztus 2-tól. 
 
A beutazást megelőzően kitöltendő, és annak visszaigazolása az országba való belépéskor -akár mobiltelefonról - bemutatandó (többek között a tartózkodás / karanténletöltés helyszínének megjelölését tartalmazó) online formanyomtatvány (Passenger Locator Form) az alábbi honlapon érhető el:  https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk. A Passenger Locator Form kitöltése kötelező minden külföldről beutazó személynek.
 
 
Angliában Október 4-től megszűnik a jelenlegi országbesorolás és csak  a vörös kategória marad meg. Október 4-től azok az oltottak, akiket az Eu és/vagy az USA által elismert vakcinával oltottak be és az utolsó dózist követően eltelt 14 nap, és  nem vörös kategóriába sorolt országból érkeznek, indulás előtt nem kell tesztelniük.  Marad azonban az érkezést követő 2. napon saját költségen elvégezendő PCR teszt kötelezettség.
Az enyhités jelenleg Angliára vonatkozik, Skócia, Wales és É-Irország saját hatáskörben dönt, hogy bevezetik-e az enyhítéseket.
Anglia Október végétől tervezi az oltottak számára az érkezést követő 2. napon kötelező PCR teszt helyett az antigén teszt megengedését, és a PCR tesztre csak akkor lesznek kötelesek, ha az antigén tesztjük pozitiv. Ez jelenleg terv, nem lép még életbe
 

 Németország:

Németország augusztus 1-től minden külföldről Németországba utazó, 12 évnél idősebb személynek kötelező rendelkeznie az országba történő belépéskor a felsorolt három igazolás (negatív teszteredmény VAGY Igazolás oltottsági védelemről VAGY Igazolás a betegségből felgyógyultságról) egyikével, függetlenül attól, hogy honnan (rizikóterületről vagy besorolás nélküli országból), valamint milyen közlekedési eszközzel (légi úton, közúton vagy vasúton) lép az ország területére. 
 
Az alábbi igazolások egyikét kell bemutatniuk ahhoz, hogy felszállhassanak a repülőre mind a beutazás, mind a tranzit esetén: 
 
1. A beutazás időpontjánál 48 óránál nem régebbi in-vitro antigénteszt (öntesztet nem fogadnak el), vagy 72 óránál nem régebbi, nukleinsav kimutatásán alapuló teszt (PCR, LAMP, TMA).
 
2. Oltási igazolás arról, hogy a beutazó a Németországban jóváhagyott vakcinák (jelenleg a Biontech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson) valamelyikéből az előírt egy vagy két adagot megkapta, és az utolsó dózis felvételét követően eltelt legalább 14 nap. De az is beoltottnak számít, aki átesett a betegségen és egyszer beoltották. Az igazolásnak angol, német, spanyol, francia nyelven kell készülnie, tartalmaznia kell az oltások dátumát és típusát.
 
3. Igazolás arról, hogy a beutazó felgyógyult a betegségből, amit egy 28 napnál régebbi, de hat hónapnál nem régebbi pozitív PCR-teszttel lehet igazolni.
 
 Minden Németországba belépőnek ki kell töltenie a Digital Entry Applicatiion-t (DEA).  https://www.einreiseanmeldung.de/#/ 
  
Magas kockázatúak azok a területek, ahol a hétnapi fertőzésgyakoriság 200 felett van, jelenleg ilyen ország pl. Spanyolország és Hollandia. Ha valaki ilyen területről érkezik az országba, de van oltási vagy legfeljebb hat hónappal korábbi felgyógyulásról szóló igazolása, teszt és karantén nélkül beutazhat, ellenkező esetben tíz napot kell karanténban töltenie, öt nap múlva azonban negatív teszttel szabadulhat.
 
A 12 év alatti gyerekekre csak ötnapos karanténkötelezettség vonatkozik.
 
Az ún. vírusvariáns-területekről (ahol különösen gyakori a veszélyes variánsok előfordulása, ilyen ország jelenleg pl. Brazília) érkezőknek minden esetben kell negatív teszteredményt felmutatniuk, akkor is, ha van igazolásuk a beoltottságról vagy a felgyógyulásukról. Ezenkívül 14 napos karanténkötelezettség vonatkozik rájuk, amelyet nem lehet lerövidíteni
 

 Olaszország:

2021. június 21-től Európai Uniós országból az alábbi személyi kör léphet korlátozás nélkül Olaszország területére.
 
Covid-oltási igazolás (európai uniós egységes zöldigazolvány/Green pass) birtokosa, amennyiben az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) által elismert vakcina második beadását követően legalább 14 nap telt el; az Európai Unió által elfogadott és 2021. július 1-től elérhető green pass valamennyi formai követelményének megfelelő, angol nyelvű igazolást tud bemutatni (QR kód szükséges)  
azon személy, aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a COVID-19 betegségen esett át és a hatóságilag előírt karanténidőszakot letöltötte;
48 óránál nem régebbi negatív antigén/PCR teszt birtokosai.
 
A fentiek igazolásához használható az európai uniós egységes zöldigazolvány, illetőleg bármilyen egyéb, uniós tagállami hatóság által angol, francia, spanyol vagy olasz nyelven kiállított papír vagy elektronikus formátumú igazolás.
 
A fenti dokumentumok egyikével sem rendelkező személy olaszországi belépését követően 10 napos hatósági karantén és járványügyi megfigyelés alá kerül, mely 10 nap elteltével kötelező a PCR/antigén teszt elvégzése.
 
A 6 éven aluliak mentesülnek az antigén/PCR teszt elvégzésének kötelezettsége alól.
 
6 éves kor felett valamennyi beutazóra egységesen, a korábbi felsorolásnak megfelelő szabályok vonatkoznak.
 
2021. május 24-től egyéni utazás esetén a beutazó, csoportos utazás esetén a csoport/család egy tagja köteles a következő hivatkozáson található elektronikus adatlapot kitölteni, még a beutazás előtt:  https://app.euplf.eu/#/
 
A beutazó köteles továbbá az olaszországi lakóhely/tartózkodási hely szerinti egészségbiztosítónál bejelentkezni.
 
 

 Spanyolország:

48 órával beutazás előtt online regisztrálni kell az alábbi oldalon:  https://www.spth.gob.es/create . A regisztráció folyamán kapott QR kódot be kell tudni mutatni kérésre.

Spanyolország két kategóriába sorolja az országokat: kockázatos és nem kockázatos országok.
MAGYARORSZÁG 2021. 06. 21. 0:00-TÓL NEM KOCKÁZATOS BEUTAZÁSI ORSZÁG – Hatályos 2021. 07. 18. 23:59-ig.
A kockázatos országok listáját az egészségügyi helyzet függvényében hetente vizsgálják felül és az alábbi linken érhető el:  https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm  
 
Azok, akik a járvány szempontjából nem kockázatos országból utaznak be (jelenleg Magyarország is ide tartozik), a formanyomtatványt (SPTH) kell kitölteniük előzetesen, azon kívül további kötelezettségük nincsen.
 
Azok, akik a járvány szempontjából kockázatos országból utaznak be, a formanyomtatvány kitöltése mellett az alábbi igazolások egyikével kell, hogy rendelkezzenek.
1/ Igazolás beoltottságról
A származási ország illetékes hatósága által kiállított igazolást fogadnak el, amely igazolja, hogy a WHO vagy az EMA (Európai Gyógyszerügynökség) által engedélyezett vakcinával került beoltásra a beutazó. (Jelenleg a SputnyikV vakcina nem tartozik ebbe a körbe.) Az igazolást a vakcina utolsó dózisának (Janssen esetében az 1., a többi vakcina esetében a 2. dózis) beadása napját követő 14. naptól kezdődően fogadják el érvényesnek. A magyar védettségi igazolvány nem elfogadott.
2/ Igazolás teszteredményről
Azt a negatív eredményű igazolást fogadják el, amely az országba érkezést megelőző 48 órán belül állítottak ki. 
3/ Igazolás arról, hogy átesett a COVID-19 betegségen.
Illetékes hatóság vagy egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolást fogadnak el feltéve, hogy az első pozitív eredményű NAAT (=PCR, TMA) teszt elvégzését követően legalább 11 nappal később állították ki. Az igazolás érvényessége a teszt elvégzése dátumától számított 180. napon lejár.

 

Svájc:

Megszűntek a korábbi svájci belépési, tartózkodási és munkaerőpiaci korlátozások minden EU és EFTA tagállammal szemben.

Negatív teszteredmény azoknak szükséges, akik nincsenek teljesen beoltva vagy nem tudják igazolni, hogy az elmúlt 6 hónapban átestek a COVID-19 fertőzésen, és
 
1. Repülővel utaznak Svájcba vagy
2. A beutazást megelőző 10 napban olyan országokban tartózkodtak, ahol veszélyes vírusvariánsok terjednek https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/liste.html#1333144106
 
A 16 év alatti gyerekeknek nem kell negatív koronatesztet bemutatniuk. Ők mentesülnek mind a repülőre történő beszállásnál, mind a svájci határbelépésnél a tesztkötelezettség alól.
 
Elektronikus vagy papíralapú nyomtatványt csak azoknak kell a beutazást megelőzően kitöltenie, akik repülővel utaznak Svájcba. A nyomtatványt azoknak is ki kell tölteni, akik a svájci repülőtérről átszállással tovább utaznak. A regisztrációs kötelezettség a gyerekekre is kiterjed, őket az együtt utazó felnőtt nyomtatványában is fel lehet tüntetni.
 
A nyomtatvány az alábbi négynyelvű oldalról tölthető le:   https://swissplf.admin.ch/home  
Az elektronikus nyomtatvány kitöltése után e-mailben QR-kódot küldenek, amelyet mobiltelefonra lementve vagy az igazolást kinyomtatva fel kell mutatni ellenőrzéskor.
 
 

Szlovákia:

Február 17-étől a Szlovákiába történő belépés előtt mindenkinek regisztrálnia kell a https://korona.gov.sk/en/  internetes címen. 

2021. 06. 09- től Magyarország állampolgárai korlátozás (teszt- és karanténkötelezettség) nélkül léphetnek be Szlovákiába az oltási igazolások és védettségi igazolványok kölcsönös elismeréséről szóló kétoldalú megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek az oltottságot igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított érvényes védettségi igazolvánnyal és az oltóanyag típusát és valamennyi oltás dátumát rögzítő oltási igazolással, amelynek szlovák, cseh, vagy angol nyelvűnek kell lennie.
 
A védettségi igazolvány és az oltási igazolás kizárólag együtt érvényes, amelyek birtokában mindazokat a szolgáltatásokat és kedvezményeket igénybe vehetik, amelyek a szlovák oltási igazolással elérhetők. Szlovákia és Magyarország az egymás országában használt oltóanyagokkal történt oltást elfogadja.
 
A határátlépés során Szlovákia a magyar oltási igazolás (védettségi igazolvány + oltási igazolás) mellett a digitális uniós COVID igazolványt is elfogadja. Az Európai Gyógyszerügynökség által elismert oltóanyagok (Pfizer/Astra/Moderna/Janssen (Johnson)) mellett Szlovákia mind a kínai (Sinopharm), mind az orosz (Sputnik V) oltóanyaggal való oltást elismeri.
 
A regisztrációt, ill. az oltottság tényét egy esetleges rendőrségi ellenőrzés során hitelt érdemlően kell tudni bizonyítani (például a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlappal).

 

Törkország


2021. 05. 11-től Magyarország állampolgárai korlátozás (negatív teszt, kötelező karantén) nélkül léphetnek be Törökországba a két ország közötti megállapodás értelmében, amennyiben rendelkeznek a koronavírus elleni védettséget (beoltott, vagy fertőzésen átesett) igazoló, magyar illetékes hatóság által kiállított, érvényes megfelelő igazolással (védettségi igazolvány), függetlenül az oltáshoz használt vakcina típusától. A török szabályozás hasonlóan korlátozásmentes belépést tesz lehetővé a védettségi igazolvánnyal rendelkező személyekkel együtt utazó, oltással nem rendelkező 18 év alatti gyermekeknek is.
 
Az alább ismertetett regisztrációs kötelezettség a védettségi igazolvánnyal utazókra is érvényes!
 
A védettségi igazolvánnyal nem rendelkező utasok az országba való belépést megelőző 72 órában elvégzett, negatív SARS-COV-2 PCR tesztet vagy a beutazást megelőző 48 órában elvégzett, negatív antigén gyorstesztet kötelesek bemutatni.
Ugyanez érvényes a törökországi repülőtereken keresztül tranzitálni szándékozó utasokra is!
 
Mindazonáltal az összes határátkelőhelyen belépni kívánókat szúrópróbaszerűen PCR-tesztnek vethetik alá.
  
2021. március 15-től a Törökországba légi úton belépni kívánó utasoknak az ún. „Utasinformációs űrlap” formanyomtatványt a járat indulását megelőző 72 órával online kell kitölteni a  https://register.health.gov.tr  oldalon keresztül. Az utazók ily módon már becsekkoláskor rendelkeznek regisztrációval és az ezt igazoló elektronikus (HES) kóddal, aminek – elektronikus vagy papír alapú – meglétét a légitársaságok ellenőrzik.
 
 
 
Külföldi repülőtereken elérhető önköltséges tesztpontok:
 
Ausztria  Schwechat  Vienna Airport
A Confidence DNA Analysen GmbH és a bécsi reptér közösen PCR labort nyitott.  A PCR teszt eredmények 3 órán belül elkészülnek. Előzetes regisztráció nem szükséges, közvetlenül a helyszinen lehet regisztrálni:  Office Park 3. A tesztelés hétfőtől vasárnapig reggel 7 és este 8 óra között van. Ára 120 EURO és csak hitel, vagy bankkártyával fizethető a helyszínen. A hétvégén levett minták eredményét hétfőn küldik.  
Kontakt Health Center Vienna Airport:
Web:   www.healthcenterairport.com
Tel: 01-7007-24906,  Mail:   Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Az Ausztrián keresztül történő megállás nélküli tranzit továbbra is korlátozásmentesen lehetséges, azonban augusztus 22-től kezdve egy írásbeli nyilatkozat kitöltése szükséges.
A nyilatkozat az alábbi linken tölthető le (Anlage F és G):  https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/II/2020/372
 
 
Franciaország. Párizs Charles de Gaulle:
A  COVID19 teszt központ található a  2E  Terminálon a Gyógyszertárban található. Van test állomás  a tranzit zónán belül azok számára, amely országokból érkezőknek kötelező a PCR tesz a francia belépéshez. A tesztelés ingyenes. A tranzitálás során nem lehet tesztelni. Előzetes regisztráció nem szükséges, az eredményt elektronikus formában 72 órán belül küldik.
 
 
Hollandia:  Amszterdam Schipol repülőtér
A  KLM Health Service Provider  dij ellenében megcsinálja a COVID-19 tesztet. Az eredmény 24-32 órán belül van kész. További információért hivja a 020 2445214 telefonszámot, vagy töltse ki a  a COVID19 PCR contact nyomtatványt :    https://klmhealthservices.com/en/contact-form-covid-19-pcr-test/  A Budapestről érkezőknek - még negativ PCR teszt birtokában is -  10 napos önkéntes karanténba kell vonulniuk. Kivételt képeznek a tranzit utasok. 
 
 
Írország: Dublin:
Két tesztelő pont nyilt a dublini repülőtéren:  Az egyik a 2 Terminál többemeletes parkolójában és a Randox nevű cég üzelemteti, a másik a csak gépkocsival igénybevehető (drive-in)  az Express Green Park -ban és a RocDoc üzemelteti. Mindkettőhöz előzetes időpont foglalás szükséges, a Randox teszt központ elérhetősége:  https://booking.randox.ie vagy telefonon: 0044 2890 394 286, a a Rocdock teszt központ elérhetősége:     https://rocdochealthcheck.ie vagy az alábbi telefonon: 01- 969 7893.
Árak: Randox: PCR teszt 99 EURO, és a következő nap elkészül,  RocDoc: PCR teszt 129 EURO és 24-48 órán belül készül el, LAMP teszt: 149 EURO és 12 órán belül készül el, express LAMP teszt 199 EURO és 5 órán belül készül el.
 
 
Németország Frankfurti és München repülőtér:
Dij ellenében elvégezhető a SARS-CoV-2  PCR teszt mind a frankfurti, mind a Müncheni reptéren. Az eredmény applikáción keresztül érhető el, 8 órán belül 59 EURO, 3 órán belül 139 EUR. A teszteleés előzetes regisztrációhoz kötött. Frankfurtban  www.centogene.com/corona vagy közvetlenül  a teszt központ honlapján lehet regisztrálni, és a 1. terminálon történik. Münchenben szintén az 1. Terminálon a MediCar végzi a tesztelést és ezen a site-on lehet regisztrálni: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. . Az eredmény 4 órán belül elkészül. Bár a tesztelés ingyenes, a karanténkötelezettséget jelenleg ezzel kiváltani nem lehet.
Mivel a Magyarországról érkező utasok  karanténközelesek ("high risk area")  ld https://www.hunair.hu/index.php/blog/189-2020-szeptember/616-nemetorszagba-korlatozassal-utazhatnak-a-budapestrl-erkezk ), a tesztelés a belépéstől számitott 10 napon belül, de leghamarabb a belépéstől számított 5 nap után, ingyenes. A teszteléshez Európai Egészségbiztositási Kártya, és személyazonosító útiokmány  szükséges.
 
 
Nagy-Britannia/London Heathrow
A Collison és a Swissport együttműködésével kisérleti COVID tesztelés indult a HOng Kongba és Olaszországba utazók részére. Az új tesztelés a 2. és az 5. Terminálokon érhetők el. A teszt nem PCR teszt, hanem az Oxfordi egyetem által kifejlesztett  gyors LAMP  teszt (Loop-mediated Isothermal Amplification). Ez a két ország megköveteli a repülés előtti negativ tesztet, ugyanakkor elfogadja a Lamp és az Antigén tesztek eredményét). A teszt 80 GBP-be kerül és 20 perc alatt elkészül. Az utasoknak a repülőtérre indulás előtt regisztzrálniuk kell a  www.collinsongroup.com  oldalon. 
 
 
Olaszország Róma Fiumicino repülőtér:
A római Fiumicino repülőtér "long stay" parkolójában "drive-in" centrum nyilt szeptember 1-jén.  A  centrum antigén rapd swab tesztet végez a hét minden napján. 
 
.

 

 

 

 

Kell-e vízum?

A Brexit-megállapodással összhangban a brit kormány 2021. január 1-jétől vízumrendszert vezetett be. Az uniós polgárok belépéséről szóló tájékoztató alapján a magyar beutazók továbbra is vízummentesen léphetnek be az Egyesült Királyság területére, amennyiben legfeljebb 6 hónapot töltenek el az országban.

Ugyankkor igazolni kell a belépéskor:

 • a látogatás célját,
 • el tudja tartani magát az utazása során,
 • szállást a tartózkodás időtartamára,
 • Visszaúti- vagy továbbúti menetjegyet,
 • látogatása végén valóban elhagyja majd az Egyesült Királyságot.

 A szabad idős beutazás célja lehet: turizmus, családi és baráti látogatások, rövid ideig tartó tanulás, üzleti jellegű tevékenység, vagy szakmai eseményeken és konferenciákon való részvétel.

(Pl azok, akik szakmájuk szakértőjeként meghívást kaptak, úgynevezett „engedélyezett fizetett megbízásra,” vagy bizonyos üzleti, illetve tudományos tevékenység céljából, de alapvetően nem az Egyesült Királyságban dolgoznak, vízum nélkül beléphetnek az országba.

2021. január 1. után azoknak a magyar állampolgároknak, akik több mint hat hónapra érkeznek az Egyesült Királyságba, vagy utazásuk célja a munkavállalás, illetve tanulmányok folytatása, vízumot kell kérvényezniük a brit hatóságoknál.

A vízum típusa függ a beutazás céljától és időtartamától is. Elérhető vízum többek között a képzett munkavállalók, idénymunkások, önkéntesek, sportolók, első vállalkozásukat elindítók, beruházók számára, de még a háztartási dolgozók is külön vízumkategóriára jelentkezhetnek.

A diákok között pedig a tartózkodás hosszától függően megkülönböztetik azokat, akik legfeljebb 11 hónapig tartózkodnak az országban, illetve azokat, akik hosszabb időre iratkoznak be egy oktatási intézménybe.

További információk érhetők el a brit külügyminisztérium honlapján:   https://www.gov.uk/check-uk-visa?step-by-step-nav=d8f3c2e0-d544-4664-9616-ab71323e4d18#content , A honlap pontosítja hogy milyen esetekben kell vízumot igényelni.

Ezek a változások nem vonatkoznak azokra az Egyesült Királyságban élő magyar állampolgárokra, akik az EUSS regisztrációs rendszer keretében már megszerezték a letelepedett (settled) vagy előzetesen letelepedett (pre-settled) státuszt.    https://london.mfa.gov.hu/page/a-brexitet-koeveto-regisztracio

 

Tranzit átszállás repülőtéren

Amennyiben az Egyesült Királyságba való belépés célja tranzit átszállás, és nem a brit fennhatóság alá tartozó Csatorna-szigetek vagy a Man-sziget az utazás célpontja, akkor vízummentesen át lehet haladni az országon: a magyar utazók a repülőtér nemzetközi zónájába beléphetnek és ott a célállamba közlekedő járat indulásáig tartózkodhatnak. A továbbutazás tényét azonban a határnál bizonyítani kell a brit hatóságoknak.

 

Személyi igazolvány, vagy útlevél?

A beutazáshoz egészen 2021. szeptember 30-ig lehet használni az Európai Unió területén kiállított személyi igazolványt, mint úti okmányt, 2021 október 1-től csak útlevéllel léphetünk majd be az Egyesült Királyság területére. Kivételt képeznek ez alól a letelepedett vagy előzetesen letelepedett státusszal rendelkezők, akik számára a belépést 2025. december 31-ig személyivel is lehetővé teszik

 

Jogosítvány és az európai egészségkártya

A Magyarországon kiállított vezetői engedély érvényes marad  az Egyesült Királyság területén, azonban a tartózkodásunk kezdetétől számított egy éven belül honosítani kell az okmányt a brit hatóságoknál.

Az európai egészségkártya 2021 januártól nem érvényes a Nagy -Britanniában.  Így fontos, hogy rendelkezzünk utasbiztosítással, melyet az utazás megkezdése előtt kötünk.

 

Állat-útlevél (pet passport)

A brit hatóságok továbbra is elfogadják az EU-ból érkezőktől az uniós állatútlevelet. Visszafelé azonban az állatok az EU-ba csak engedéllyel (AHC) lesznek szállíthatók, amit állatorvosnak kell kiállítani, az utazás előtt legfeljebb tíz nappal, és legalább 21 nappal a veszettség elleni oltás után. Az állatnak ezen kívül rendelkeznie kell mikrochippel is.

 

Érdeklődés esetén további információ a helyekről a jegyirodában. A Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen

 

 

 FONTOS:

2020 augusztus 13-tól meghatározott országokból való indulás esetén a járat igénybevételének előfeltétele 72 óránál nem régebbi negatív akkreditált laborban elvégzett PCR COVID19 teszt igazolás. 12 évnél fiatalabb, szülővel utazó gyermek kivételt képez.

A check in folyamatában ki kell tölteni az alábbi nyomtatványt és azt kitöltve a teszt igazolással együtt át kell adni. A nyomtatvány itt tölthető le: https://www.qatarairways.com/content/dam/documents/QR-consent-form-PCR.pdf

 

város

túrista osztály

ár Ft adókkal együtt

business osztály

ár Ft adókkal együtt

Muscat  159900 Ft-tól  620900 Ft-tól
Phuket   197900 Ft-tól  569900 Ft-tól
 Zanzibár   186900 Ft-tól  628900 Ft-tól
Seychelles   232900 Ft-tól  749900 Ft-tól
Maldiv   198900 Ft-tól  679900 Ft-tól
Colombo   243900 Ft-tól  
Kilimanjaro   250900 Ft-tól  827900 Ft-tól
Nairobi   189900 Ft-tól  482900 Ft-tól
Capetown  206900 Ft-tól  672900 Ft-tól
Jakarta    739900 Ft-tól

 

Feltételek:

 

Akció érvényessége: 2021 szeptember 13-ig

Utazás:  Az árak 90/120 napos elővásárlással elérhetők..

Jegy érvényessége:  minimum kittartózkodás: min 7 nap,   max 1 hónap tartózkodás lehetséges.. A jegyet a foglalás napján meg kell vásárolni

Egyéb feltétel: a jegy kiadását követően tarifától függően lehet  visszatéríthető, indulás előtt dij ellenében módosítható.  A taxok napi árfolyamon kerülnek kikalkulásra, igy a feltűntetett árak, ennek függvényében változhatnak! Helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre adott járaton.

 Storno biztosítás köthető.

 

 

A további feltételekről tájékozódjék irodánkban,  a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen

 

 
 

túrista ár Ft taxokkal

Dubai

 145000 Ft-tól

 

Feltételek:

- az akció   2021 szeptember 30--ig tart.

- utazás: 2022 március 31-ig.

- feltételek: a jegy kiadását követően nem visszatérithető, a dátum nem módositható.

Storno biztositás köthető

 

Érdeklődés esetén további információ a helyekről a jegyirodában.
A 429-10-50 telefonon, vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mailen.

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Aegon Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546

 

COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS