KAPCSOLAT

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

FONTOS COVID19 info: 

Amennyiben az adott országot a kiutazás napja előtt a Külügyminisztérium az utazásra nem javasolt I. kategóriába (jelenleg piros) sorolja, akkor a betegség baleset poggyászbiztositások nem nyújtanak fedezetet. Amennyiben az átsorolás az utazás alatt történik, a fedezet fennáll.  Tekintettel a 2020. szeptember 1-től érvényes utazási korlátozásokra, és arra, hogy a KKM minden országot ebbe a kategóriába sorolt, az a különleges helyzet állt elő, hogy a biztosítások automatikusan érvényüket veszítik, kivéve, ha a biztosító társaság másként nem rendelkezik. Az irodánkban megkötött biztosítások az Európai Unió térségére  minden esetben érvényesek, mig az EU-n kívüli területre egyedi elbirálást intézünk.

 

AEGON Compass Utasbiztosítások

 Ár és szolgáltatási táblázat

COVID19 záradék karantén esetére csak az exclusive módozatban van, ott dijmentesen.

2020 október 31-ig köthető az a betegség baleset poggyászbiztosítás, amely meghatrozott feltételek között kiterjed arra az esetre, ha az utas külölföldön karanténba kényszerül:

COVID-19 záradék szolgáltatásai a betegség baleset poggyászbiztositás szokásos szolgátatásain felül:

Ha egy ország vagy régió, összefüggésben a COVID-19 járvánnyal, a kiutazás után,      a kint tartózkodás alatt kerül fel a Külgazdasági és Külügyminisztérium által publikált, „Fokozott biztonsági kockázatot” jelentő országok listájára, és a helyi hatóságok a külföldi állampolgárokat az ország elhagyására utasítják, akkor a biztosított idő előtti hazautazásának indokolt és igazolt többletköltségeit a Biztosító 400.000 Ft-os összeghatárig megtéríti. A Biztosító a szervezést, költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni.

Ha a kint tartózkodás alatt az adott helyen az erre jogosított hatóság karanténintézkedést vagy területi (pl. városi, tartományi) lezárást vezet be, akkor az emiatt felmerülő többletköltségeket a biztosító megtéríti. A szolgáltatás mértéke a biztosított indokolt és igazolt többletköltsége, de maximum 300.000 Ft. A Biztosító a szervezést, költségvállalást ezekben a helyzetekben nem tudja garantálni.

Ha a biztosított COVID-19 fertőzésből adódó megbetegedése vagy hatósági karanténba kerülése a szerződéskötés után, de az elutazás előtt történik meg, akkor a biztosító megtéríti az út lemondásával, máshonnan meg nem térülő indokolt és igazolt szállás és utazási költséget, maximum 300.000 Ft összeghatárig.

A „COVID-19 záradék”  minden Aegon Exclusive csomagnak díjmentesen a része

 

Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: Ha a szolgáltatás igénybevétele – a Biztosítottnak felróható okból – nem az Assistance szolgáltató szervezésével, vagy előzetes jóváhagyásával történt, akkor a Biztosító nem kötelezhető Biztosítottanként és káreseményenként 50 000 Ft-nál magasabb összeg kifizetésére. A biztosítási eseményeket az Assistance szolgáltató lenti  telefonszámán haladéktalanul, de legkésőbb – lehetőség szerint – az eseményt követő 24 órán belül kell bejelenteni.
A poggyászlopás-, és rabláskárokat az eseményt követően 24 órán belül a helyi rendőrségen is be kell jeleneteni. A szervezési szolgáltatásokat az Assistance szolgáltató a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A Biztosító az Assistance szolgáltató által szervezett, vagy vele előzetesen egyeztetett orvosi, kórházi költségeket közvetlenül az orvosnak, egészségügyi intézménynek fizeti meg, feltéve hogy azok a számlát közvetlenül a Biztosítónak nyújtják be. A kárkifizetéseket a Biztosító a szükséges iratok beérkezését követően 30 napon belül teljesíti. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 1 év elteltével elévülnek.

Káresemény esetén a segélyhívó telefonszámot haladéktalanul fel kell hívni:                                                       Éjjel nappal hívható assitance  telefon:.36-1-477-47-00 a biztositó ügyeleti telefonja: 36-1-465 3646

Hazaérkezést követően haladéktalanul jelentkezni kell az  Aegon biztositó budapesti kirendeltségén a kárigény benyújtása érdekében.                                                                                                                                                                  Telefon: +36-1/477-4800,  Fax: +36-1/476-5705                                                                                                           E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.                                                                                                         Levelezési cím: Aegon Magyarország Biztosító Zrt., Orsz. Kárrendezési Központ, 9701 Szombathely Pf. 63.

 

 

Colonnade (ATLASZ) utasbiztositások biztosítások

 Az utasbiztosítási káreseményeket az Assistance szolgáltató belföldről és külföldről egyaránt 0-24 órában hívható segélyvonalán kell bejelenteni: (+36) 1 460-15-00. Ha a szolgáltatás igénybevétele – a Biztosítottnak felróható okból – nem az Assistance szolgáltató szervezésével, vagy előzetes jóváhagyásával történt, akkor a Biztosító nem kötelezhető a teljes kárösszeg kifizetésére. A biztosítási eseményeket az Assistance szolgáltató fenti telefonszámán haladéktalanul, de legkésőbb – lehetőség szerint – az eseményt követő 24 órán belül kell bejelenteni.
A poggyászlopás-, és rabláskárokat az eseményt követően 24 órán belül a helyi rendőrségen is be kell jeleneteni. A szervezési szolgáltatásokat az Assistance szolgáltató a bejelentést követően haladéktalanul megkezdi. A Biztosító az Assistance szolgáltató által szervezett, vagy vele előzetesen egyeztetett orvosi, kórházi költségeket közvetlenül az orvosnak, egészségügyi intézménynek fizeti meg, feltéve hogy azok a számlát közvetlenül a Biztosítónak nyújtják be. A kárkifizetéseket a Biztosító a szükséges iratok beérkezését követően 30 napon belül teljesíti. A biztosítási szerződéssel kapcsolatos igények a káresemény napjától számított 1 év elteltével elévülnek.

A Colonnade Biztosító Ügyfelei részére a kialakult helyzetre tekintettel a lehető legmegfelelőbb biztosítási fedezetet biztosító szerződéseket a biztosítási feltétek rendelkezéseitől eltérően az alábbiak szerint köthetőek meg:

  • A piros kategóriába sorolt országok közül a korábban terrorveszély, polgárháborús helyzet, általánosan rossz közbiztonság miatt utazásra nem javasolt országokba történő utazásokkal kapcsolatban megkötött biztosítási szerződések érvénytelenek, összhangban a hatályos kormányrendelet és biztosítási feltételek rendelkezései szerint.
  • Ellenben a kizárólag SARS-CoV-2 járvány miatt utazásra nem javasolt desztinációk tekintetében a biztosítási feltételektől eltérően a biztosítási fedezet ÉRVÉNYES.

 

Kárügyekkel kapcsolatos ügyintézés: 

Betegség - balesettel összefüggésben:
460-1500, fax: 460-1515 
Poggyász ügyekben: 460-1441, Fax: 460-1517

Postázási cim: Colonnade Insurance S.A. magyarországi Fióktelepe, 1139 Bp Váci út.99 Balance Loft Irodaház 2. emelet

 

 

ÁRTÁBLÁZATOK

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Colonade-Atlasz Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 06/1/460-1500
Fax 1: 06/1/460-1515
Fax 2: 06/1/460-1516

 

Nemzetközi ingyenes SEGÉLYHÍVÓ szám:
+800-1254-1354

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS