KAPCSOLAT

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

 • UNION
 • AtlaszQBE

A káresemény bekövetkezését, ha az az utazás megkezdése előtt következik be 24 órán belül jelenteni kell a jegyeladónak, vagy a biztositónak.  Éjjel nappal hívható telefon:.36-1-465 3646.

Napjainkban, amikor a legolcsóbb repülőjegyek nem vagy csak részben visszaválthatóak, változtathatóak, felértékelődik a repülőjegybiztostás.

A biztositás megkötésének feltételei:

 • A biztositást a repülőjegy megvásárlásával egyidejűleg, illetve attól számitott 5 napon belül lehet megkötni. Amennyiben a jegy vásárlása az indulástól számított 14 napon belül történik, a biztositás megkötésére nincs mód. .
 • Magyar, valamint azok a külföldi állampolgárok is megköthetik, akik szokásos tartótózkodási helye Magyarország, lakcimmel és TB biztositással rendelkeznek. .
 • Minden légitársaság, igy a fapados légitársaságok jegyeire is megköthető.
 • Ha a biztositási esemény betegség, nem lehet olyan krónikus betegség, amely a repülőjegy vásárlásakor fennállt vagy fennállhatatott.
 • A biztosító káresemény esetén,  elektronikus, naplószámos orvosi igazolás bemutatását kéri.

A biztositás ára:

A storno biztositás ára a repülőjegy repülőtéri adókkal növelt összegének 1,5%-a .

Az önrész 20%., kivéve, ha a lemondási biztosítást egyidejűleg, egyszerre a betegség baleset poggyászbiztositás megkötésével történik. 

Biztositási esemény bekövetkezése:

A biztositási esemény akkor következik be, ha a Magyarország területén menetrendszerű, járatra vásárolt, kedvezményes, részben vagy egészben vissza nem térithető, egyéni repülőjegyek tulajdonosa az alábbi okok miatt a jegyet nem tudja igénybevenni:

 • Ha saját maga, vagy közeli - egy háztartásban élő - rokona elhalálozik,
 • Ha saját maga, vagy közeli hozzátartozója heveny megbetegedése, vagy balesete miatt az utazást megkezdeni  nem tudja,

 

Érdeklődés esetén további információval munkatársaink a  budapesti (1) 429-10-50 budapesti telefonon, vagy a booking.ticket@hunair.hu e-mailen érhetők el.

A káreseményt haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül az alábbi budapesti telefonszámon kell bejelenteni: 266-1902. Ha a káresemény az utazás megkezdését követően áll be, a biztositó non-stop telefonügyeletén kell haladéktalanul bejelenteni: 36/1/266-2141. Ingyenes szám: 36/80/468468

Napjainkban, amikor a legolcsóbb repülőjegyek nem vagy csak részben visszaválthatóak, változtathatóak, felértékelődik a repülőjegybiztostás.

A biztositás megkötésének feltételei:

 • A biztositást a repülőjegy megvásárlásával egyidejűleg kell megkötni.
 • A biztositási eseménynek a jegy vásárlását és a biztositás megkötését követően kell bekövetkezni.
 • Csak magyar állampolgárságú személy, magyar országon székhellyel, telephellyel rendelkező jogi személy számára köthető.
 • Csak azoknak a légitársaságoknak a jegyeire köthető, ahol a az utazás törlése lehetséges (fapadosok zöménél nem!) és erről a légitársaság számitógépes visszaigazolást ad ki.
 • Ha a biztositási esemény betegség, nem lehet olyan krónikus betegség, amely a repülőjegy vásárlásakor fennállt vagy fennállhatatott.

A biztositás ára:

A repülőjegy visszatérithető repülőtéri adókkal és illetékekkel csökkentett árának 5,5%-a. Mivel nem számitanak bele az alapba, igy értelemszerűen nem kerülnek megtéritésre a repülőtéri illetékek repülőjegykiállitási dij. Önrész 20%.

Biztositási esemény bekövetkezése:

A biztositási esemény akkor következik be, ha a Magyarország területén menetrendszerű, járatra vásárolt, kedvezményes, részben vagy egészben vissza nem térithető, egyéni repülőjegyek tulajdonosa az alábbi okok miatt a jegyet nem tudja igénybevenni:

 • Ha saját maga, vagy közeli - egy háztartásban élő - rokona elhalálozik,
 • Ha saját maga, vagy közeli hozzátartozója heveny megbetegedése, vagy balesete miatt az utazást megkezdeni vagy befejezni nem tudja,
 • Ha a biztositott külföldi tartózkodása során útlevelét és/vagy repülőjegyét ellopják, vagy azok balesetből adódóan megsemmisülnek, és emiatt a kedvezményes repülőjegy a hazúton nem használható, kivéve, ha pótlása megoldható a helyszinen.

 

Érdeklődés esetén további információval munkatársaink a 429-10-50 budapesti telefonon, vagy a booking.ticket@hunair.hu e-mailen érhetők el.

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Colonade-Atlasz Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 06/1/460-1500
Fax 1: 06/1/460-1515
Fax 2: 06/1/460-1516

 

Nemzetközi ingyenes SEGÉLYHÍVÓ szám:
+800-1254-1354

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS