KAPCSOLAT
1052 Budapest Kristóf tér 7-8.
1364 Budapest, Pf. 349
429-1050, 429-1051
429-1055
booking.ticket@hunair.hu

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

Miért érdemes utasbiztositást kötni EU csatlakozás után is?  Egészségbiztosítás az Európai Unióban

Bár 2004 május 01-től a magyar állampolgárok is olyan feltételek mellett juthatnak sűrgősségi egészségügyi ellátáshoz, mint az adott uniós állam polgárai - ez nem mindig ingyenes! - az utazás előtt a magyar megyei egészségbiztositási pénztártól Európai Egészségügyi Kártyát kell beszerezni ez bizonyítja, hogy tulajdonosa Magyarországon rendelkezik egészségbiztosítással. Kiváltásához kell a TAJ-kártya, a személyi igazolvány, a lakcímnyilvántartó kártya és munkáltatói igazolás.   Ez utóbbi azt tanúsítja, hogy a kérelmező  személy után munkaadója fizeti az egészségbiztosítás díját. A nyugdíjasoknak a nyugdíjasigazolványt, nappali tagozatos tanulóknak iskola látogatási igazolást kell bemutatniuk a nyomtatvány beszerzésekor.

Ha megérkezik a magyar biztosított a külföldi országba, csak az egészségbiztosítóval szerződésben álló orvoshoz, egészségügyi intézményhez lehet fordulni a tagország polgáraival azonos ellátásért. Így ha hét végén érkezik az országba, és akkor kerül kórházba,  keresnie kell  egy szerződéses intézményt, ami a tengerparti üdülöhelyeken nem mindig egyszerű. A kártya általában 1 évig érvényes.

A hazai egészségbiztosításért cserébe az uniós országokban mindazt megkaphatja a magyar biztosított, amit az ottani állami egészségbiztosító a saját polgárainak térít. A magyar egészségbiztosításra járó szolgáltatások néhány uniós országban:
Belgium: A kezelések 75 százalékát téríti a pénztár, de a mentôszállítást nem fizeti. A formanyomtatványt valamennyi számlával és az orvosi jelentéssel még a kint tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztositónak, amely az önrész feletti összeget megtériti.
Dánia: Csak 500 dán koronáig fizeti a költségeket.
Finnország: Amennyiben magánorvosnak, vagy fogorvosnak a kezelést készpénzben fizeti ki a beteg a számlákat meg kell ?rizni és a finn társadalombiztositási szervnek (KELA) kell benyújtani az E11 nyomtatvánnyal és a költségtéritésre vonatkozó kérelemmel együtt.

Franciaország: A kezelési költségek 70 százalékát, a gyógyszerek árának 35 százalékát téríti a pénztár. A költségtéitésre vonatkozó kérvényt, a kezelést tanusitó igazolólapot, az E111 nyomtatványt, a kezelés számláit a Caisse Primaire d Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A téritést senki sem kapja meg a helyszinen, ezért az igénylésben szerepelnie kell a bankszámlaszámot, vagy a cimet is, ahová kéri a beteg a térités utalását.
Németország: Kórházi térítési díjat kell fizetni az elsô 14 napra (az összeg 7 euró - tartományonként kissé változik).
Luxemburg: A kezelés, vagy gyógyszer kifizetése után a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez kell fordulni, be kell mutatni az E111 nyomtatványt és számlákat, orvosi igazolásokat.

Spanyolország: A kórházi és orvosi költség ingyenes, a gyógyszerek térítési díja 40 százalék, a fogászati kezelés térítésköteles.
Svédország: A napi térítési díj 80 svéd korona, az orvosi vizit költségének önrésze vizsgálatonként 30-70 százalék.
Görögország: Az állami kórházak ingyenesek, de nem minden szigeten található ilyen. Fizetni kell a röntgenért és a gyógyszerek árának csak 75 százalékát téríti meg a biztosító.

Belgiumban, Luxemburgban, Finnországban, Franciaországban visszatérítéses rendszer m?ködik. Ott az ellátást vagy a gyógyszerköltséget a betegnek kell megel?legezni attól függetlenül, volt-e nyomtatványa, vagy sem. A költség tb-re es? részét - az orvosi jelentés és számla benyújtása után, a kinntartózkodás alatt - utólag visszatéríti az illetékes tagállam biztosítója.

Aki nem rendelkezik kártyával  és sűrgősségi ellátásra szorul, hazatérte után számláit és igazolásait benyújthatja a megyei egészségbiztositási pénztárhoz, amely utólagos elbirálás alapján téríthet.

Az Országos Egészségbiztositási Pénztár ingyenes kék számot működtet, amelyen az úniós betegellátással kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ a telefonálók: a szám: 06-40-200-347 .

Érdemes tehát külön utazási biztosítást kötni, mivel az egészségügyi költségek fedezésénél tágabb körre adnak biztosítást: Fedezik a balesetből, betegségből következő egyéb utazási és szállítási költségeket, pl a balesetet szenvedett utast hazaszállitják, a megbetegedett gyermek meglátogatását biztosítják, hazahozataláról gondoskodnak, valamint poggyászkár, úti okmányok elveszitése esetén is nyújthatnak szolgáltatást, segitik a biztosítottat kórházi ellátás esetén - pl tolmácsolás . Ezek mind olyan költségek, amelyeket a társadalombiztosítás az Únióban sem fedez.

A kártya  kiváltásának előnyei és hátrányai
. csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele;
. csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi;
. a szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül kell nyújtani
. az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat;
. bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosítottnak kell megel?legeznie;

Utasbiztosítás előnyei
. magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele, de csak a biztosítóval szerződött partnerhez!
. a biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (például halottszállítást, pogygyászbiztosítás);
. az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító;
. az önrészt is fedezi;

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Aegon Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546

 

COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS