KAPCSOLAT

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

Miért érdemes utasbiztositást kötni EU csatlakozás után is?  Egészségbiztosítás az Európai Unióban

Bár 2004 május 01-től a magyar állampolgárok is olyan feltételek mellett juthatnak sűrgősségi egészségügyi ellátáshoz, mint az adott uniós állam polgárai - ez nem mindig ingyenes! - az utazás előtt a magyar megyei egészségbiztositási pénztártól Európai Egészségügyi Kártyát kell beszerezni ez bizonyítja, hogy tulajdonosa Magyarországon rendelkezik egészségbiztosítással. Kiváltásához kell a TAJ-kártya, a személyi igazolvány, a lakcímnyilvántartó kártya és munkáltatói igazolás.   Ez utóbbi azt tanúsítja, hogy a kérelmező  személy után munkaadója fizeti az egészségbiztosítás díját. A nyugdíjasoknak a nyugdíjasigazolványt, nappali tagozatos tanulóknak iskola látogatási igazolást kell bemutatniuk a nyomtatvány beszerzésekor.

Ha megérkezik a magyar biztosított a külföldi országba, csak az egészségbiztosítóval szerződésben álló orvoshoz, egészségügyi intézményhez lehet fordulni a tagország polgáraival azonos ellátásért. Így ha hét végén érkezik az országba, és akkor kerül kórházba,  keresnie kell  egy szerződéses intézményt, ami a tengerparti üdülöhelyeken nem mindig egyszerű. A kártya általában 1 évig érvényes.

A hazai egészségbiztosításért cserébe az uniós országokban mindazt megkaphatja a magyar biztosított, amit az ottani állami egészségbiztosító a saját polgárainak térít. A magyar egészségbiztosításra járó szolgáltatások néhány uniós országban:
Belgium: A kezelések 75 százalékát téríti a pénztár, de a mentôszállítást nem fizeti. A formanyomtatványt valamennyi számlával és az orvosi jelentéssel még a kint tartózkodás ideje alatt be kell nyújtani a belga biztositónak, amely az önrész feletti összeget megtériti.
Dánia: Csak 500 dán koronáig fizeti a költségeket.
Finnország: Amennyiben magánorvosnak, vagy fogorvosnak a kezelést készpénzben fizeti ki a beteg a számlákat meg kell ?rizni és a finn társadalombiztositási szervnek (KELA) kell benyújtani az E11 nyomtatvánnyal és a költségtéritésre vonatkozó kérelemmel együtt.

Franciaország: A kezelési költségek 70 százalékát, a gyógyszerek árának 35 százalékát téríti a pénztár. A költségtéitésre vonatkozó kérvényt, a kezelést tanusitó igazolólapot, az E111 nyomtatványt, a kezelés számláit a Caisse Primaire d Assurance Maladie helyi képviseletére kell benyújtani. A téritést senki sem kapja meg a helyszinen, ezért az igénylésben szerepelnie kell a bankszámlaszámot, vagy a cimet is, ahová kéri a beteg a térités utalását.
Németország: Kórházi térítési díjat kell fizetni az elsô 14 napra (az összeg 7 euró - tartományonként kissé változik).
Luxemburg: A kezelés, vagy gyógyszer kifizetése után a munkavállalói kassza helyi képviseletéhez kell fordulni, be kell mutatni az E111 nyomtatványt és számlákat, orvosi igazolásokat.

Spanyolország: A kórházi és orvosi költség ingyenes, a gyógyszerek térítési díja 40 százalék, a fogászati kezelés térítésköteles.
Svédország: A napi térítési díj 80 svéd korona, az orvosi vizit költségének önrésze vizsgálatonként 30-70 százalék.
Görögország: Az állami kórházak ingyenesek, de nem minden szigeten található ilyen. Fizetni kell a röntgenért és a gyógyszerek árának csak 75 százalékát téríti meg a biztosító.

Belgiumban, Luxemburgban, Finnországban, Franciaországban visszatérítéses rendszer m?ködik. Ott az ellátást vagy a gyógyszerköltséget a betegnek kell megel?legezni attól függetlenül, volt-e nyomtatványa, vagy sem. A költség tb-re es? részét - az orvosi jelentés és számla benyújtása után, a kinntartózkodás alatt - utólag visszatéríti az illetékes tagállam biztosítója.

Aki nem rendelkezik kártyával  és sűrgősségi ellátásra szorul, hazatérte után számláit és igazolásait benyújthatja a megyei egészségbiztositási pénztárhoz, amely utólagos elbirálás alapján téríthet.

Az Országos Egészségbiztositási Pénztár ingyenes kék számot működtet, amelyen az úniós betegellátással kapcsolatos kérdésekre kaphatnak választ a telefonálók: a szám: 06-40-200-347 .

Érdemes tehát külön utazási biztosítást kötni, mivel az egészségügyi költségek fedezésénél tágabb körre adnak biztosítást: Fedezik a balesetből, betegségből következő egyéb utazási és szállítási költségeket, pl a balesetet szenvedett utast hazaszállitják, a megbetegedett gyermek meglátogatását biztosítják, hazahozataláról gondoskodnak, valamint poggyászkár, úti okmányok elveszitése esetén is nyújthatnak szolgáltatást, segitik a biztosítottat kórházi ellátás esetén - pl tolmácsolás . Ezek mind olyan költségek, amelyeket a társadalombiztosítás az Únióban sem fedez.

A kártya  kiváltásának előnyei és hátrányai
. csak szerződött szolgáltatóhoz lehet fordulni vele;
. csak az orvosilag szükséges ellátásokat fedezi;
. a szükséges ellátásokat azok árára tekintet nélkül kell nyújtani
. az önrészt a biztosítottnak kell kifizetni, annak visszatérítésére nem számíthat;
. bizonyos tagállamokban az ellátás költségeit a biztosítottnak kell megel?legeznie;

Utasbiztosítás előnyei
. magán egészségügyi szolgáltatóhoz is lehet fordulni vele, de csak a biztosítóval szerződött partnerhez!
. a biztosítási szerződés szerinti összes ellátást fedezi (például halottszállítást, pogygyászbiztosítás);
. az ellátások költségeit csak a befizetett összeg erejéig vállalja a biztosító;
. az önrészt is fedezi;

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Colonade-Atlasz Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 06/1/460-1500
Fax 1: 06/1/460-1515
Fax 2: 06/1/460-1516

 

Nemzetközi ingyenes SEGÉLYHÍVÓ szám:
+800-1254-1354

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS