KAPCSOLAT
1052 Budapest Kristóf tér 7-8.
1364 Budapest, Pf. 349
429-1050, 429-1051
429-1055
booking.ticket@hunair.hu

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

LEGFRISSEB: Beutazási szigoritás az alábbi országokból: A koronavírus járvány által különösen veszélyeztetett államok

1. Botswanai Köztársaság 2. Dél-afrikai Köztársaság 3. Szváziföldi (Eswatini) Királyság 4. Lesothói Királyság 5. Mozambiki Köztársaság 6. Namíbiai Köztársaság 7. Zimbabwei Köztársaság

Fentebb felsorolt országokból nem magyar állampolgár nem léphet be Magyarországra, kivéve, ha erre külön engedélyt kap, további információ lent a táblázatban a "fő szabály" alcim mellett található.

 

 

Az alább ismertetett jogszabályok hatálya nem terjed ki azon szeményre, 

 

- aki - polgári légijárművel való beutazást ide nem értve - Horvát Köztársaság, Osztrák Köztársaság, Románia, Szerb Köztársaság, Szlovák Köztársaság, Szlovén Köztársaság, Ukrajna  területéről lép Magyarország területére, (347/2021 (VI.22) Korm rendelet és 468/2021 (VIII.6) Korm.Rendelet)

 

- aki, a magyarországi belépés napjától számított 6 hónapon belül átesett a COVID megbetegedésen és azt a belépésekor hitelt érdemlően bizonyítja, valamint:

 

- aki érvényes a magyar állam által kiadott védettségi igazolvány bemutatásával bizonyítja, hogy védett a COVID megbetegedés ellen

 

- aki az Europai Unió tagállamában az Európai Unió és/vagy magyarország által elfogadott oltásokkal rendelkezik és az oltások dátumát, tipusát hiteltérdemlően igazolja.

 

- olyan állam érvényes védettségi igazolványa bemutatásával bizonyítja, hogy védett a COVID megbetegedés ellen, amely országgal Magyarország a védettségi igazolványok kölcsönös elfogadására kétoldalú megállapodást kötött.

Jelenleg Albánia, Bahrein,  Ciprus, Csehország, Egyiptom, É-Macedónia, Georgia (Grúzia), Horváthország, India, Irán (2 oltás+15 nap ezt kell igazolni) Kazah Köztársaság, Maldiv, Marokko,  Moldova,  Mongólia,   Montenegro, San Marino, Seychelles,  Szerbia (2 oltást kér igazolni),  Szlovákia (Pfizer, Moderna 2.oltás+14 nap, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sputnyik V és Sinopharmmal 1. oltás+28 nap), Szlovénia (2 oltást kér igazolni),  Törökország, Ukrajna,  Üzbegisztán, Zöldfoki Szigetek

 

- aki Andórai hercegség, a Ferőer Szigetek, Izrael, a monacoi Hercegség, a Panamai Köztársaság,  Románia,  Svájc, vagy a Vatikánvárosi Állam  védettségi igazolványát mutatja be (egyoldalú elismerés a magyar állam részéről).

 

- arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyre, aki védettnek minősülő személy felügyelete alatt áll, és vele együtt lépi át Magyarország határát  

 

- azokra akik az alábbi országokból az ott elvégzett 72 óránál nem régebbi negativ PCR teszt birtokában lépnek be Magyarország területére:(468/2021 (VIII.6) Korm Rendelet)

  • az Európai Unió tagállamai 
  • európai uniós tagjelölt országok  Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
  • a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagállamai    Izland,. Lichtenstein, Norvégia, Svájc, Svédország, Dél-Korea, Japán, Kolumbia, Mexiko, Új-Zéland
  • az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) tagállamai  (USA, Kanada, ">Egyesült Királyság, ">Izland, ">Észak-Macedónia)
  • Oroszországi Föderáció
  • Egyesült Arab Emírségek
  • Bahrein,
  • a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa tagállamai (Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgízia, Törökország, Üzbegisztán)
  • a külpolitikáért felelős miniszternek a közbiztonságért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében megjelölt országok, amelyek egymás védettségi igazolását elfogadják. A fent nem szerpeltek: .Albánia,  Georgia (Grúzia),  Marokko,  Moldova,  Mongólia,   San Marino, Szerbia,   Ukrajna,  Zöldfoki Szigetek

 

A Kormány a 347/2021 (VI.22), a  234/2021(V.5),  a 203/2021 (IV.29), a 88/2021 (II.27), a  422/2020 (IX.4.) rendelettel  módosított  408/2020 (VII.31) Rendelete, valamint a vonatkozó KKM Rendeletek  az alábbiakat tartalmazza:

 

 

Magyar állampolgárok

Külföldi állampolgárok

fő szabály

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban  a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja.  A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 48 órának el kell telni. 

Amennyiben a beutazást megelőző 6 hónapon belül igazoltan átesett a COVID fertőzésen, korlátozás nélkül beléphet. 

 

A járvány által különösen veszélyeztetett államokból a hazautazáskor 14 napos karantén, amely nem rövidithető le.   

nem léphet be Magyarországra, csak külön engedéllyel méltányolható okból, az engedélyt a police.hu-n kell lekérni.  https://ugyintezes.police.hu/meltanyossagi-kerelem?inheritRedirect=true 

Ezenkívül a kivételek léphetnek be. 

kivétel 1. : üzleti utazók

Amennyiben a kiutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelyet hazaérkezéskor a belépéskor az utazó hitelt érdemlően igazolni tud, korlátozás nélkül beléphet, ha az utazás az alábbi országok egyikébe történt: 

 

a) az Európai Unió tagállamába,
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba: Izland,. Lichtenstein, Norvégia
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes  állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású államba: Svájc
d) európai uniós tagjelölt államba: Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságába vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott országba.
Amerikai Egyesült Államok,  Bahrein,  Egyesült Arab Emírségek,  Indiai Köztársaság,  Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság,  Oroszországi Föderáció,  Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna.
Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Grúzia

 

Amennyiben az utazás célját illetően kétség merül fel, marad a fő szabály szerinti karantén kötelezettség

 

 

 

Amennyiben a beutazás célja olyan üzleti vagy gazdasági célú tevékenység, amelyet  a belépéskor az utazó hitelt érdemlően igazolni tud, és az alábbi országok polgára, vagy azokban 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosult, az utazó korlátozás nélkül beléphet.

 

 

a) az Európai Unió tagállama
b) az a) ponton kívül, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam: Izland,. Lichtenstein, Norvégia
c) az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes  állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás és tartózkodás joga tekintetében az EurópaiGazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állammal azonos jogállású állam: Svájc
d) európai uniós tagjelölt állam: Albánia, É-Macedónia, Szerbia, Montenegro, Törökország
e) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyság vagy
f ) az a)–e) ponton kívüli a külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott ország.
Amerikai Egyesült Államok,  Bahrein,  Egyesült Arab Emírségek,  Indiai Köztársaság,  Indonéz Köztársaság, Izrael Állam, Japán, Kínai Népköztársaság, Koreai Köztársaság,  Oroszországi Föderáció,  Szingapúr, Török Köztársaság, Ukrajna.
Azerbajdzsán, Kazaksztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Grúzia

Amennyiben az utazás célját illetően kétség merül fel, nem léphet be Magyarországra. 

 

 

 

kivétel 2.: sportolók és kultúrális intézmény dolgozói

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja. A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 24 órának el kell telni.

Magyar állampolgárokra vonatkozó szabályok szerint léphet be:

-          aki magyarországi sportszervezetnek a sportról szóló törvény szerinti versenyzője, illetve sportszakembere, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be  Magyarország területére

-          aki a külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen magyarországi sportszervezet általi – névre szólóan kiadott – meghívással, illetve delegálással részt vevő személy, ha külföldön megrendezésre kerülő nemzetközi sporteseményen való részvételét követően lép be Magyarország területére

a magyarországi kulturális intézmény foglalkoztatottja, ha külföldön megrendezésre kerülő kulturális  rendezvényen fellépőként vagy technikai személyzetként való részvételét követően lép be Magyarország területére

 

kivétel 2.: sportolók és kultúrális intézmény dolgozói  folytatás

 

ha a külföldi állampolgár:

a) a Magyarország területén megrendezésre kerülő nemzetközi sportesemény résztvevője – ide nem értve a nézőt –,

b) a Magyarországon megrendezésre kerülő sportrendezvény hivatalos szervezője által, névre szólóan kiadott meghívólevéllel rendelkező személy,

c) a magyarországi sportszervezet vagy országos sportági szakszövetség meghívására érkező

ca) versenyengedéllyel rendelkező versenyző,

cb) sportszakember, valamint

cc) a sportrendezvény lebonyolításában közreműködő személy

d) a Magyarország területén megrendezésre kerülő kulturális rendezvény

da) fellépője,

db) technikai személyzetének a tagja”

 

- beléphet, ha a Magyarországra történő belépést megelőző  5 napon belül, legalább 48 órás különbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő angolnyelvű igazolással igazolt negativ PCR teszt birtokában.

vagy

akkor is beléphet Magyarország területére, ha  a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal  elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,  negatív PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot mutat be.

kivétel 3: sportrendezvény és kulturális esemény nézői

Hazautazáskor vagy 10 nap karantén, vagy a karantén kiváltására vonatkozó 2 db PCR teszt, amelyik  egyike lehet az indulást megelőző 3 napban  a schengeni országokban*, az USÁ-ban, vagy Kanadában elvégzett negativ teszt is, ha annak eredményét angol nyelvű igazolással igazolja. A 2. tesztnek Magyarországon kell történnie. A két teszt között 48 órának el kell telni

Beléphet Magyarországra, amennyiben  

- belépéskor egészségügyi vizsgálaton esik át és az negativ

-  bemutatja a belépőt, vagy részvételi jegyet - ha  a sporteseményt, a sportrendezvényt, illetve a kulturális rendezvényt megelőző 3 napon belül, egy alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő,  negatív PCR teszt  eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okiratot mutat be.

- amennyiben a belépéstől számított 72 órán belül  Magyarország területét elhagyja

*A schengeni országok az alábbiak:

Ausztria, Belgium,  Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Izland, Lettország, Lengyelország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

 

 

 A Budapest Airport és a Universal Medical Hub együttműködésével a 2B Terminál bárki által megközelíthető érkezési szint területén PRC teszt és antigén koronavírusteszt elvégzésére alkalmas tesztelő állomás nyílt. A tesztet nem  csak utasok, bárki kérheti, időpont foglalás nélkül.  A PCR teszt ára a hatósági árnak megfelelő 19500 Ft. A PCR teszt eredménye 24-48 óra alatt, míg az antigén teszt 15-20 perc alatt készül el. Online regisztrűáció szükséges: https://bud.umedhub.com

 

 

 

 

 

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Aegon Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 24 órás: 06/1/477-4700
Telefon: Biztositó ügyelet 06/1/465-3546

 

COVID kiegészités online nem lehetséges, ehhez kontaktálja irodánkat emailen vagy telefonon: booking.ticket@hunair.hu, 3630 6826698

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS