KAPCSOLAT

A repülést, a légiutasokat érintő EU-s szabályok, pl Utasjogok, Eu kártya, Schengeni övezet stb.!

 

 

Igazolás / CERTIFICATE / BESCHEINIGUNG

a járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII.30.) Korm. rendelet 6/A. címe szerinti üzleti vagy gazdasági célú beutazáshoz

for an entry for business or economic purpose in pursuance of title 6/A. of Government Decree No. 408 of 2020 (VIII. 30.) on travel restrictions during the state of disease control preparedness

 

zu Einreisen für geschäftliche oder wirtschaftliche Zwecke

gemäß Titel 6/A der Regierungsverordnung Nr. 408/2020. (VIII.30.) über Reisebeschränkungen

während der epidemiologischen Bereitschaftsphase

Alulírott igazolom, hogy / I, the undersigned, hereby certify that / Ich, der/die Unterzeichnete, bescheinige hiermit, dass der Zweck der Einreise von

Vezetéknév és utónév:……………………………………………….

(First name and surname / Familienname und Vorname)

Születési hely és idő:…………………………………………………

(Place and date of birth / Geburtsort und Geburtszeit)

Lakóhely:…………………………………………………………….

(Address / Wohnsitz)

Úti okmány száma és típusa, mellyel határbelépésre jelentkezik:

(Number and type of travel document to use when reporting for entry / Nummer und Art des Reisedokuments, mit dem die Einreise an der Grenze beantragt wird)

…………………………………………………………………

Magyarország területére személyforgalomban történő belépésének célja üzleti vagy gazdasági célú tevékenységgel kapcsolatos. / is to enter the territory of Hungary in passenger traffic to pursue business or economic activities. / in das Territorium von Ungarn im Personenverkehr mit geschäftlichen oder wirtschaftlichen Aktivitäten zusammenhängt.

A belépést megalapozó üzleti vagy gazdasági tevékenység mibenlétének megjelölése / Specification of business or economic activities establishing the reason for entry / Angabe der Art der geschäftlichen oder wirtschaftlichen Tätigkeit, auf der die Einreise beruht:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Igazolást kiállító adatai / Data of the issuer / Angaben zum Aussteller der Bescheinigung:

Neve/elnevezése:………………………………………………………………

(Name/title / Name/Bezeichnung)

Székhelye:………………………………………………………………………

(Seat / Sitz)

Képviseletében eljáró személy:………………………………………………..

(Name of the representative / In Vertretung vorgehende Person)

Adószáma:………………………………………………………………………

(Tax identification number / Steuernummer)

Kelt / Date:………………………………………….

…………………………………..

aláírás (PH) / signature (stamp) / Unterschrift (Stempel)

Megosztom a FaceBook-on!

 

ONLINE BIZTOSÍTÁS

Colonade-Atlasz Assistance - SEGÉLYHÍVÓ SZÁMOK
Telefon: 06/1/460-1500
Fax 1: 06/1/460-1515
Fax 2: 06/1/460-1516

 

Nemzetközi ingyenes SEGÉLYHÍVÓ szám:
+800-1254-1354

ONLINE BIZTOSÍTÁS KÖTÉSE

REPÜLŐTÉRI PARKOLÁS

Amíg Ön utazik, autója biztonságáról folyamatos őrzés, elektronikus berendezések, kamerás figyelőrendszer gondoskodik az országban egyedüliként sérülés és lopás elleni biztosítással rendelkező Airport Hotel parkolójában. A parkoló és a terminálok között ingyenes transzfert vehet igénybe.

ONLINE FOGLALÁS